Paperiliittolaisen luottamusmiehen hyvä tuki työpaikalla on toinen luottamusmies. Jos asia ei ratkea työpaikalla, apuna on liiton edunvalvontaosasto.

Työpaikalla

 

– Liiton toimistolle on mukava soittaa, kun saa aina ystävällistä palvelua ja apua asioiden hoitoon, kiitti eräs vastaaja Paperiliiton edunvalvontakyselyssä.

Työehtosopimusta koskeviin puheluihin ja kysymyksiin vastaavat liiton edunvalvontaosastolla sopimusasiantuntijat Markku Häyrynen, Jyri Peltola ja Janne Sirviö apunaan lakimies Juha Koivisto, osastopäällikkö Sami Laakso ja työsuojeluasiantuntija Hannu Ulenius.

Vastaava sopimusasiantuntija Markku Häyrynen on työskennellyt Paperiliitossa lähes 20 vuotta. Hänellä, kuten muillakin sopimusasiantuntijoilla on käytännön kokemusta luottamusmiehen työstä ja sitä kautta myös kysyjän näkökulmasta. Häyrynen oli ennen Paperiliittoa Lahden Stora Enso Packagingin pääluottamusmies.

Moni asia voi ratketa yhden puhelinsoiton aikana alusta loppuun.

Häyrynen tuntee paperiteollisuuden lisäksi hyvin myös pahvin- ja paperinjalostuksen työehdot, sillä hän on yksi liiton toimiston tes-neuvottelijoista molemmilla sopimusaloilla. Työhön kuuluu paitsi nasevien vastausten antamista myös sparrausapua paikallisiin neuvotteluihin.

– Äskettäin annoin apua pääluottamusmiehelle, joka valmistautui palkkaus­järjestelmäneuvotteluihin, Häyrynen kertoo esimerkin.

Kun liitto tänä syksynä kysyi pääluottamusmiehiltä, ovatko he olleet yhteydessä liiton toimistoon edunvalvonta-asioissa, 94 prosenttia vastasi kyllä. Heistä 53 prosenttia sai vastauksen, joka tyydytti erittäin hyvin ja 46 prosenttia melko hyvin. Tästä voi päätellä, että kysyjistä suuri osa saa asiaansa varsin tyhjentävän avun.

Kyselyyn vastasi 76 prosenttia paperiliittolaisista pääluottamusmiehistä eli 65 henkilöä. Pääluottamusmiehiä on kaikkiaan 86 ja varapääluottamusmiehet mukaan lukien 172. Lisäksi työpaikoille on valittu työpaikkaosastoille luottamusmiehiä. Työpaikoille valitaan tänä vuonna uudet luottamusmiehet seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2023–2024.

Liitolla on luottamushenkilöiden käyttöön tarkoitettu oma puhelinpalvelu eli niin sanottu edunvalvontalinja. Numerossa vastataan arkisin toimistoaikaan.

– Moni asia voi ratketa yhden puhelinsoiton aikana alusta loppuun. Joskus vastausta mietitään porukalla pitempään, mutta silloin on sitten olemassa vastaus valmiina myös seuraavalle kysyjälle, Markku Häyrynen toteaa.

Paperiliiton vahvuus on osaava luottamusmiesverkosto, joka tuntee paikalliset olot ja työsopimusehdot ja pystyy jakamaan paljon osaamistaan keskenään. Usein puhelu liittoon tulee vasta, kun vastaus ei löydy suoraan työehtosopimuksesta, luottamusmiesten kesken tai tarvitaan selkänojaa perustella asiaa työnantajalle.

Jyri Peltola pitää liiton edunvalvontalinjaa toimivana neuvontakanavana luottamusmiehille. Viimeksi hänele tullut asia nousi tosin esiin muuta kautta:

– Keskustelin pääluottamusmiehen kanssa, joka tarvitsi apua neuvotteluihin 12 tunnin työaikajärjestelmästä, Peltola kertoo.

Äskettäin on kysytty myös työehtosopimuksen mukaisen korvauksen määräytymisestä.

– Vastasin kysymykseen, miten korvataan useita työvuoroja tehneelle työntekijälle viikkolepokorvaus, kertoo Janne Sirviö.

Luottamusmieskoulutuksia liitto suosittelee jokaiselle luottamusmieheksi valitulle. Tuoreen kyselyn mukaan pääluottamusmiehistä 80 prosenttia on käynyt luottamusmiehen peruskurssin ja 57 prosenttia luottamusmiehen jatkokurssin. Täydennyskurssille on osallistunut 31 prosenttia vastaajista. ”Kuukauden kurssin” on käynyt 6 prosenttia kyselyn vastaajista.

Uuden luottamusmieskauden alkaessa liitto erityisesti kannustaa kaikkia valittuja osallistumaan koulutuksiin. Liitto pitää tärkeänä, että peruskurssin jälkeen luottamusmiehet osallistuisivat myös jatko- ja täydennyskursseille. Uudet pääluottamusmiehet saavat taas tauon jälkeen kutsun Paperiliiton toimistoon Helsinkiin.

Myös monet muut kurssit auttavat luottamusmiestyössä. Esimerkiksi kurssin paikallisesta sopimisesta on käynyt 34 prosenttia ja työoikeuden perusteista 19 prosenttia pääluottamusmiehistä. Koulutuksista voi lukea tarkemmin osoitteessa paperiliitto.fi ja joulukuun Paperiliitto-lehdestä.

Teksti ja kuva:Eeva Eloranta-Jokela