SAK:n luottamusmiespaneeli arvioi TES-kierrosta. Paperiliitossa luottamushenkilöt olivat tyytyväisempiä TES-tuloksiin kuin muissa liitoissa.

Kuorimo

 

SAK:n luottamusmiespaneelin paperiliittolaisista vastaajista enemmistö (55 %) oli tyytyväinen TES-neuvottelujen lopputulokseen. Toiseksi tyytyväisimpiä ovat julkisten palvelualojen vastaajat (45%) ja kolmanneksi tyytyväisimpiä (28%) kuljetusalan luottamushenkilöt. Tyytymättömimpiä lopputulokseen olivat yksityisten palvelualojen (32%) vastaajat.

Myös työntekijöiden TES-tavoitteiden kartoitusta Paperiliiton luottamushenkilöt pitivät onnistuneena. Näin vastasi heistä puolet. Toteutus onnistui vaihtelevasti 41 prosentin mielestä. Kartoitusta piti huonona lähes 5 prosenttia vastaajista. Muista aloista kuljetusala näki kartoituksen toteutuneen huonoimmin (13 %).

Suurin osa näki, että työehdot pysyivät ennallaan.

Paperiliitto kävi TES-neuvottelut ensimmäistä kertaa yrityskohtaisina. Suurin osa paperiliittolaisista luottamushenkilöistä näki, ettei yrityksen uudenlainen TES tuonut juuri muutosta työehtoihin, vaan ne pysyivät ennallaan (64 %). Kuitenkin paperiliittolaisista muita suurempi osa (23 %) näki ehtojen heikentyneen ja selvästi harvempi (14 %) parantuneen. Eniten parannuksia tunnistettiin julkisten palvelualojen vastauksissa (44 %).

Avovastauksissa Paperiliitto sai kritiikkiä siitä, että uusista työehdoista ei tiedotettu heti, vaan koulutukset jäivät UPM:n lakon jalkoihin, koska kouluttajat olivat kiinni neuvotteluissa. Tilanteelle löytyi myös ymmärrystä.

Paperiliiton luottamushenkilöissä oli eniten (30 %) tyytyväisiä palkkakirjauksiin mutta myös vähiten (25 %) niitä, jotka olivat tyytymättömiä. Tyytymättömimpiä palkkakirjauksiin olivat yksityisten palvelualojen luottamushenkilöt.

Työhyvinvointikirjauksiin Paperiliiton luottamushenkilöt olivat muita hieman tyytyväisempiä (28 %). Tyytymättömimpiä (30 %) olivat kuljetusalan vastaajat.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin aineisto kerättiin kesä-heinäkuun 2022 vaihteessa. Kyselyyn vastasi 860 luottamushenkilöä, joista Paperiliiton vastaajia oli 44.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, Kuva: Jussi Partanen