Työntekijät pitävät 12 tunnin vuorojärjestelmästä, sillä se auttaa jaksamaan. Tuore tutkimus kertoo, että 12-tuntinen ei myöskään heikennä työturvallisuutta.

Työpaikalla

 

Parasta, mitä on tapahtunut. Näin tiivistää Stora Enson Kaukopään tehtaalla työskentelevä Seppo Räsänen 12 tunnin vuorojärjestelmän.

Räsäsellä on takana pitkä ura, johon mahtuu monenlaista vuorokiertoa. Lyhyt kierto oli hänestä kaikista repivin.

Stora Enson Kaukopään ja Tainionkosken tehtailla siirryttiin tekemään 12-tuntista vuoden 2019 alussa. Sitä tekee 75 prosenttia työntekijöistä. Käytössä on kahden aamuvuoron, yhden välivapaan ja kahden yövuoron malli. Tyypillisin 12 tunnin vuorojärjestely on kaksi aamua, kaksi yötä ja kuusi vapaata.

– Molemmat ovat hyviä, mutta välipäivän kanssa on vielä parempi. Siinä saa palauduttua hyvin ennen kahta yövuoroa.

Räsänen myöntää, että 12 tuntia on pitkä aika olla töissä. Enemmän häntä kuitenkin väsytti jatkuva töihin lähteminen kolmivuorotyössä.

Työterveyslaitos (TTL) on 12 tunnin vuorojärjestelmää koskevissa tutkimuksissa todennut, että 12-tuntista tekevien uni, palautuminen ja vireys ovat vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin 8 tunnin vuorokiertoa tekevillä.

Tuorein TTL:n tutkimus koski 12 tunnin vuorojärjestelmän yhteyksiä työturvallisuuteen. Tulosten mukaan 12 tunnin työvuoron aikana koettu väsymys ja stressi ei ollut työntekijöille niin voimakasta, että se olisi heikentänyt turvallisuuskäyttäytymistä, kuten ohjeiden noudattamista.

Tutkimus tehtiin kahdella työpaikalla pakkaus- ja kaivosteollisuudessa.

– Tuloksemme vahvistavat käsitystä, että vireys ja palautuminen säilyvät 12 tunnin kaksivuorojärjestelmässä varsin hyvällä tasolla. Tämä kuitenkin edellyttää, että vuorokierto ja vapaajaksot on suunniteltu niin, että ne tukevat palautumista, tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen huomauttaa.

Palautumista tukee kierto, joka kulkee aamusta yöhön ja jossa peräkkäisiä vuoroja on vähän.

Tutkituissa työpaikoissa työturvallisuuskulttuuri oli hyvä. Tämä on Sallisen mukaan olennaista 12 tunnin vuorojärjestelmän onnistumisessa turvallisesti.

Mondi oli ensimmäinen

Mondi Powerflute Kuopiossa siirtyi ensimmäisenä suomalaisena paperiteollisuuden työpaikkana 12-tuntiseen kymmenen vuotta sitten. Mondilla 12 tunnin kiertoa tekee noin 56 prosenttia työntekijöistä.

Muutos kävi helposti, sillä työnantaja oli alusta asti innostunut 12-tuntisesta. Vuorotyömalli on lisännyt työhyvinvointia, mikä näkyy muun muassa sairauspoissaolojen vähenemisenä.

Mondilla työskentelevät voimalaitoksen operaattori Jari Hartikainen ja koneenhoitaja Harri Ukkonen kiittelevät 12-tuntista. Koska kierto on nopea, kroppa ei ehdi tottua rytmiin ja näin palautuminenkin on nopeampaa. Aamuvuorot ovat helpompia, koska nukkua voi tunnin pidempään.

Selkein muutos on Hartikaisen mukaan se, että yövuorojen jälkeen jaksaminen on aivan toisella tasolla kuin aiemmin.

– Neljän yövuoron jälkeen meni kaksi päivää toipuessa. Nyt pääsee helpommin kiinni normaaliin päivärytmiin.

Ei 12-tuntinenkaan mikään paratiisi ole, eivätkä kaikki työntekijät kannata sitä. Hartikainen miettii, että lapsiperheelliselle pitkä työvuoro voi olla haasteellinen arjen järjestämisen kannalta.

– 12 tunnin työvuoro on hyvin sitova. Sinä aikana ei ehdi tehdä muuta kuin töitä ja nukkua. Itse olen 57-vuotias ja lapset ovat aikuisia, joten minua se ei haittaa, sanoo Hartikainen.

Ukkonen pohtii, että fyysisesti raskaassa työssä pitkä työvuoro voi kuormittaa.

– Tässä auttaa se, että työntekijät kiertävät työvuoron aikana eri vakansseissa.

Työturvallisuus säilyi

Riski altistua kemiallisille ja fysikaalisille tekijöille ei TTL:n tutkimuksen mukaan kasvanut pitkässä vuorossa. Väsyneenä saattaisi alkaa lipsua suojautumisessa, mutta tutkituilla työpaikoilla suojaimia käytettiin kuten kahdeksan tunnin työvuoroissa.

– Oma kokemukseni on, että suojaimia tulee käytettyä jopa paremmin, koska 12 tunnin työvuorossa pääsee työrytmiin sisään kunnolla ja töitä on aikaa tehdä rauhassa, Hartikainen huomauttaa.

Tutkittujen yritysten työntekijöiltä ei tullut myöskään palautetta siitä, että melu rasittaisi enemmän pitkien työvuorojen aikana. 12-tuntinen merkitsee noin kahden desibelin nousua arvioiduissa altistumistasoissa.

Tutkimuksen perusteella työmatkojen turvallisuuteen yövuoron jälkeen on syytä kiinnittää huomiota.

– Väsymyskokemuksia ja riskitilanteita tuli kotimatkalla, tosin harvoin. Tämä ei ole kuitenkaan mikään 12-tuntisen tyyppipiirre, vaan näitä ilmenee myös kolmivuorotyössä, Sallinen toteaa.

50 kilometrin työmatkaa ajava Hartikainen mainitsee, että enemmän häntä väsytti kolmivuorotyössä aamuvuoron jälkeinen kotimatka, sillä aikainen herääminen kostautui päivisin totaaliväsymyksenä.

TTL:n tutkijat suosittelevat, että pitkien työvuorojen vaikutuksista kerättäisiin työpaikoilla jo kokeiluvaiheessa systemaattisesti tietoa. Tärkeää on seurata turvallisuuskäyttäytymistä, läheltä piti -tilanteita ja työtapaturmia.

Metsä Group on kieltänyt 12-tuntisen

Kaikilla 12-tuntista kokeilleilla työpaikoilla mallia ei ole otettu käyttöön, vaikka työntekijät olisivat sitä halunneet.

Esimerkiksi Metsä Group on kieltänyt 12 tunnin vuorojärjestelmän kaikilla tehtaillaan. Näin ratkaisua perustelee sähköpostiviestissä työsuhdejohtaja Jari Forss: ”Kaikille eivät 12 tunnin työvuorot sovi. Emme myöskään usko, että 12 tunnin työvuoroihin perustuva järjestelmä tukee pidempään työssä jaksamista. Vaativaan työhön keskittyminen väistämättä heikkenee ja fyysisissä tehtävissä työn kuormitus lisääntyy.”

Pyroll Convertingin Siltakylän tehtaalla 12 tunnin vuorokiertoa tehtiin parin vuoden ajan, ja suurin osa työntekijöistä olisi halunnut jatkaa sitä. Työnantaja päätti kuitenkin palata lyhyeen kiertoon.

– Tehtaanjohdolta tuolloin saadut selitykset ontuivat. Ne liittyivät muun muassa epäselvyyksiin lomissa ja palkanmaksussa, sanoo pääluottamusmies Janne Vikström.

Vikström toivoo, että 12-tuntiseen voitaisiin palata, sillä se auttaisi työssäjaksamisessa. Siltakylässä on ollut paljon vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja.

Konvertia Groupin toisella tehtaalla Valkeakoskella tehdään 12-tuntista. Toimitusjohtaja Ilkka Haitin mukaan Siltakylän eri tehtävien ja työkuormien epätasaisuus tekee 12-tuntiseen siirtymisen hankalammaksi kuin Valkeakoskella.

– Siltakylässä ei aikanaan kaikissa töissä riittänyt tehtävää edes 8 tunniksi, saati sitten 12 tunniksi.∙

Teksti: Tiina Suomalainen, kuvat: Akseli Muraja, Mikko Nikkinen