Tessissä sovittua - vuoro- ja olosuhdelisät

Kuorimo

Näin paperiteollisuuden tes toimii käytännössä.

Paperiteollisuuden yleisin työaikamuoto on keskeytymätön kolmivuorotyö. Tätä tekee noin 70 prosenttia alan työntekijöistä. Työt tehdään siis valtaosin iltaisin ja öisin. Työehtosopimukseen on sovittu ilta- ja yötyötä varten lisät, joita maksetaan silloin, kun kyseisinä aikoina työskennellään. Nämä lisät ovat osaltaan korvausta epämukavasta työajasta. Lisäksi lauantaina tehtävästä työstä maksetaan tehdyille tunneille saunalisää, jota muilla aloilla kutsutaan lauantai- ja aattolisäksi.

Paperiteollisuudessa on lisäksi käytössä paikallisesti sovitut erittäin raskaan ja likaisen työn lisät. Näissä sopimuksissa on paikallisesti määritelty ne työt ja tehtävät, jolloin kyseistä lisää maksetaan. Nykyisin nämä lisät on sovittu usein osaksi paikallista palkkausjärjestelmää.

Markku Häyrynen
vastaava työehtosihteeri