Stora Enso investoi miljardi euroa Oulun tehtaalle. Käytöstä poistettu paperikone muutetaan kartonkilinjaksi.

Kuorimo

 

– Olihan tämä hieno ja odotettu uutinen. Muutama vuosi taaksepäin iso väkijoukko tältä maailmanluokan paperitehtaalta irtisanottiin. Nyt tehdas palaa kapasitee­tiltaan takaisin ”isoon kerhoon” ja työpaikkojen lukumäärä kaksinkertaistuu nykyisestä, summaa Oulun tehtaan pääluottamusmies Olli-Pekka Kaikkonen.

Käytöstä kaksi vuotta sitten poistettu paperikone muunnetaan suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi, jolla valmistetaan taivekartonkia ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia. Vuosikapasiteetti on 750 000 tonnia. Tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

Investointi kertoo, että Suomi on hyvä maa investoida ja että myös työsopimusehdot ovat kunnossa.

Kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa ja se tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa. Luku sisältää tukitoimintojen työpaikat. Näiden lisäksi työllistyy epäsuorasti noin 1 500 henkilöä.

Myös Paperiliitossa uutista kartonki­konemuutoksesta on odotettu.

– Uutinen lieventää osaltaan sitä surua, joka koettiin Oulun paperikoneiden sulkemisen ja työpaikkojen menetyksen takia. Nyt päätetty miljardiluokan investointi kertoo, että Suomi on hyvä maa investoida ja että myös työsopimusehdot ovat kunnossa, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Vanhala pitää Oulun uutta muunnosta kartongille hyvänä jatkumona Metsä Groupin Äänekosken ja Kemin biotuotetehtaille sekä tänä syksynä alkaneelle selvitystyölle, joka koskee taivekartonkikoneen sijoittamista Kaskisiin.

Oulun tehtaan kahdesta suljetusta paperikoneesta toinen muunnettiin aalto­pahvin pintakartonkia eli kraftlaineria valmistavaksi koneeksi vuonna 2021 ja se työllistää noin 180 henkilöä. Ensimmäisen muunnosinvestoinnin arvo oli 350 miljoonaa euroa.

Nurjana puolena aiemmassa investoinnissa olivat suuret irtisanomisluvut, kun kaksi paperikonetta suljettiin: vuonna 2019 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen työt loppuivat noin 365 henkilöltä. Toisen paperikoneen kohtalo jäi auki, ja varmuus myös toisen paperikoneen muuntamisesta tuli vasta tänä syksynä lokakuisen investointipäätöksen myötä.

Uusi kokonaisinvestointi on edelliseen verrattuna arvoltaan lähes kolminkertainen: noin miljardi euroa vuosina 2022–2025. Uuden linjan kuitupuun vuosikulutus on noin miljoona kuutiometriä.

Stora Enson kolmanteen vuosineljännekseen mahtuu paitsi investointipäätös myös yrityskauppoja. Kauppojen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 alussa. Hollantilaisen De Jong Packaging Groupin yritysosto edellyttää työntekijöiden kuulemista ja viranomaishyväksyntää. Hyväksyntää odotetaan myös kahden paperitehtaan myynnille: syyskuussa Stora Enso ilmoitti myyvänsä Saksassa sijaitsevan Maxaun paperitehtaan ja Ruotsissa sijaitsevan Nymöllan tehtaan. Tehtaiden myyntien yritysarvo on yhteensä noin 360 miljoona euroa.

Heinäkuussa Stora Enso sopi akkukennojen ja -järjestelmien toimittaja Northvoltin kanssa yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää akkuja uusiutuvista pohjoismaisista raaka-aineista.

Stora Enso näkee, että globaalit megatrendit tukevat hyvin sen liiketoimintastrategiaa sekä yhtiön uusiutuvien ja ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää. Näitä megatrendejä ovat muun muassa lisääntynyt vastuullisuustietoisuus, keskittyminen ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä digitalisaatio.

Tehtaan ensimmäinen tuotesuuntamuutos vähensi kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja ne pysyvät alhaisella tasolla myös toisessa muunnoksessa, Stora Enso lupaa.

Lyhyemmän aikavälin markkinahäi­riöi­den ja epävarmuustekijöiden suhteen Stora Enso kertoi osavuosikatsauksessaan olevansa valpas. Maailmantilanteen riskien, inflaation ja yleisen taloustilanteen tuomaa epävakautta yhtiö pyrkii hallitsemaan joustavan hankinnan ja logistiikan sekä suojausten avulla. Stora Ensoa hyödyttää korkea omavaraisuus, joka on puulla 30 prosenttia ja energiassa 69 prosenttia.

Kun toinenkin kartonkikone Oulussa käynnistyy, linja tulee yhtiön mukaan olemaan Euroopan kustannuskilpailu­kykyisin taivekartonkikone ja se mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja kasvun muillakin yhtiön tehtailla.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: Maiju Pohjanheimo