Paperiliiton jäsenten työpaikoilla on meneillään tai tulossa useita tuotantoa tehostavia ja päästöihin vaikuttavia investointeja.

Kuorimo

 

Mondi Powerfluten Kuopioon viime kesänä ilmoittama investointi etenee. Mondi laajentaa ja lisää 125 miljoonan euron investoinnilla puolikemiallisen fluting-tehtaansa kapasiteettia noin 55 000 tonnilla vuodessa vastatakseen kasvavaan asiakaskysyntään.

Hankkeeseen kuuluu puupihan, kuitulinjan, haihdutuslaitoksen ja paperikoneen päivitys. Käynnistys on suunniteltu vuoden 2023 viimeiselle neljännekselle. Investoinnilla parannetaan tuotteiden laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta vähentämällä melu-, haju- ja jätevesipäästöjä.

UPM kertoo viime huoltoseisokkien yhteydessä investoineensa yhteensä 22 miljoonaa euroa Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskykyyn. Keväällä huoltoseisokit pidettiin Kaukaalla ja Pietarsaaressa. Seisokeissa on parannettu käyntivarmuutta ja tuotantotehokkuutta niin, että päästöt laskevat. Selluliiketoiminta on sitoutunut vähentämään kemiallista hapenkulutusta 60 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakentaminen on Metsä Groupin ja koko suomalaisen metsäteollisuuden isoin meneillään oleva investointi. Tehdasprojektin harjannostajaisia vietettiin toukokuun puolivälissä.

Projekti on edistynyt suunnitelman mukaan ja tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Pajusaaressa ja Sahansaaressa sijaitseva tehdas tuottaa valmistuttuaan 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi.

Käynnistyessään ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Kasvavasta tuotannosta huolimatta Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat eivät ylity. Arvoltaan investointi on 1,85 miljardia euroa.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela