Lohjan-Kotkan-linjalta Kemiin ja Raumalta Simpeleen-Lieksan -linjalle. Näin sijoittuvat kartalle Paperiliiton jäsenten isoimmat työpaikat.

Työpaikalla

 

Paperiliittolaisten tehtaiden karttaan tuli muutos, kun Stora Enso teki rankan päätöksen ja sulki Sunilasta sellutehtaan. Kartalla eivät näy paperikonelinjat, mutta yksi niistä lopetti Stora Ensolla Anjalan paperitehtaalla. Viimeinen rulla ajettiin marraskuun 28. päivänä.

Uuttakin syntyy. Kemissä Metsä Groupilla ajetaan ylös uutta kapasiteettia. Oulussa Stora Ensolla aletaan rakentaa uutta kartonkikonemuunnosta.

Viereisen sivun kartassa näkyy paperia, massaa ja kartonkia valmistavia sekä niitä raaka-aineenaan käyttäviä tehtaita, joiden tuotannossa työskentelee vähintään 50 henkeä.

Oulussa Stora Enson tehtaan käytöstä poistettu paperikone muutetaan kuluttajapakkauskartonkia valmistavaksi linjaksi. Vastaavanlainen muutos toisella koneella toteutettiin vuosina 2019–2021. Uusi investointi on noin kolme kertaa aiempaa isompi ja tuo 300 uutta työpaikkaa. Tulevaisuuden tehdas 2030 -hankkeessa uudistetaan tehdasaluetta sekä kehitetään työskentelytapoja ja digitaalisia työskentelymalleja.

Nuottasaaren tehdasalueella on toiminut purku- ja rakennustöissä noin 1000 ulkopuolista tekijää. Kesään mennessä määrä kasvaa 2500:aan.

– Vanhan koneen osia on hallista purettu ja tekeillä on valmistelutöitä sen suhteen, että kartonkikoneen asennus voi alkaa alkuvuodesta, kertoo tehtaan pääluottamushenkilö Olli-Pekka Kaikkonen.

Oulussa ja Stora Enson muilla tehtailla on koulutettu neljän ryhmän verran uutta työvoimaa ja tammikuussa aloittaa viides ryhmä. Rekrytointiin toi viivettä tänä vuonna Stora Enson muilta tehtailta irtisanottuja koskevan takaisinottovelvoitteen täyttäminen.

Metsäteollisuutta rasittaa matalasuhdanne, mutta investoinnit tehdään vuosikymmenien varalle. Oulun toinen muunnos on valmistumassa vuonna 2025.

– Toivotaan, että rakennustyöt saadaan aikataulussa valmiiksi ja tuotanto starttaamaan suunnitellusti. Kun vielä tuo maailmantilanne rauhoittuisi, talous ja tilaukset kasvaisivat, että saataisiin edellytykset tehdä hyviä tuloksia, Kaikkonen pohtii.

Sunilasta irtisanottujen on vaikea työllistyä Kotkan seudulla

Kotkassa Stora Enson Sunilan tehtaalla on käynnissä jälkihoito ja turvallistamistoimet. Keväällä pysähtynyt tuotanto ei enää käynnistynyt elokuisen sulkemispäätöksen jälkeen.

– Alkuvuodesta ehkä tiedetään paremmin, mihin tilaan tehtaan halutaan jäävän. Tekemistä riittää ja jälkihoito on iso ponnistus nyt, kun tekijät koko ajan vähenevät, kertoo pääluottamushenkilö Markku Krautsuk.

Työntekijöiden henkilöstöryhmästä reilut 50 henkeä on tähän mennessä työllistynyt joko Stora Enson muille tehtaille tai alan muille työpaikoille. Lisäksi muutamilla henkilöillä on meneillään haastattelukierroksia tai alkamassa koulutuksia. Sunilan lakkautus osuu hankalaan hetkeen, sillä myös MM Kotkamillsin saha suljetaan.

– Ihmiset on työllistyneet kohtalaisen vähän Kotkan ja Haminan seudulle. Pitemmälle muuttaminen ei kaikille nuoremmillekaan tunnu olevan vaihtoehto ja voi olla haasteellista. Kaakonkulmalla ei tällä hetkellä perusteollisuus ole oikein voimissaan, jokaista työpaikkaa olisi tarvittu, Krautsuk toteaa.

Ammattitaitoisen työvoiman tarvetta on kuitenkin ollut esimerkiksi Kouvolan ja Lappeenrannan suunnalla.

– Siihen nähden, missä suhdannekuopassa alalla ollaan, voi pitää positiivisena sitä, miten hyvin meidän ihmiset ovat päässeet alan töihin.

Kemin biotuotetehdasta käynnistellään

Kemissä Metsä Groupin biotuotetehdas on aloittanut sellutoimitukset asiakkaille ja tuotannon ylösajo on meneillään. Täysi tuotantokapasiteetti ollaan saavuttamassa vuoden 2024 syksyllä. Tehtaan rakentaminen alkoi helmikuussa 2021.

– Pikku hiljaa mennään eteenpäin, kokonaisuutta työstetään päivittäin. Työntekijöiden kuormitus on kovilla. Asioita tehdään oikein ja virheistä ammennetaan oppia. Vähitellen ylös- ja alasajojen aaltoliike näyttäisi tasaantuvan. Tehtaan kaikkien toimintojen venymistä ja joustamista tässä tilanteessa täytyy kiitellä, kuvaillee tilannetta tehtaan pääluottamushenkilö Juha Kenttä.

Joulukuussa yrityksessä tuli käyttöön yksilöllisen työaikamallin kokeilu. Se tarkoittaa käytännössä siirtymistä 8:sta 12 tunnin vuoroihin.

– Se tuo osaltaan odotusarvoa ja auttaa jaksamaan. Onneksi kokeiluun lähdettiin myös Fibren puolella tässä haastavassa tilanteessa, painottaa Kenttä.

Kemin henki on vienyt eteenpäin ja Kenttä luottaa sen kantavan edelleen.

– Ilon kautta töitä kuitenkin tehdään ja onnistumiset auttavat jaksamaan. Toivotaan, että asiat etenevät niin, että jokaisella työkyky ja työhyvinvointi säilyvät.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela