Neuvotteluihin ei ole ole hoppua

Kuorimo

Työpaikoilla ei ole kiirettä alkaa neuvotella työehtosopimuksia etuajassa.

Paperiliiton valtuuston jäsenet suhtautuivat syyskokouksessaan paperiteollisuuden uuteen tes-neuvotteluasetelmaan rauhallisesti. Marraskuussa pidetyssä etäkokouksessa valtuusto toisti liiton hallituksen kannan, että liiton hallitus edelleen ohjaa ja johtaa Paperiliiton palkka- ja työehtosopimustoimintaa.

– Metsäteollisuus ry:n päätös luopua tehtävistään työmarkkinajärjestönä ei tarkoita, että Paperiliiton pitäisi muuttaa omaa neuvotteluorganisaatiotaan, muistuttaa Paperiliiton liittosihteeri Juhani Siira.

Paperiliiton sääntöjen mukaan työehtosopimuksista neuvottelevat tes-neuvottelukunnat, jotka on muodostettu tätä tehtävää varten. Nämä säännöt koskevat muitakin sopimusaloja, ei vain niin sanottua vihreää kirjaa, jolla tarkoitetaan raskasta eli paperiteollisuuden työehtosopimusta. Paperiliitto sopii työehdoista myös Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n kanssa sekä yrityskohtaisesti erillissopimuksilla.

Vastaneuvottelijan sääntömuutos ei automaattisesti edellytä Paperiliitolta sääntöjen muuttamista. Käytännössä kesäkuun liittokokous on se paikka, jossa liiton sääntöjä voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa ammattiosastojen tai liiton hallinnon esitysten pohjalta.

Vielä ei ole neuvottelujen aika

Raskaan työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla työnantaja on jo paikoin ehdottanut pääluottamusmiehelle neuvotteluiden aloittamista uudesta työehtosopimuksesta. Näitä tapauksia liiton tietoon on tullut muutamia. Liiton hallitus onkin tästä syystä ohjeistanut pääluottamusmiehiä kirjeellä, jotta he eivät osallistuisi työnantajan kanssa mihinkään sellaisiin neuvotteluihin, jotka koskevat tulevaa työehtosopimusta.

– Mutta heidän on kuitenkin syytä kuulla työnantajien näkemyksiä tuleviin sopimusneuvotteluihin liittyen, korostaa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Kaikki nykyiseen, voimassa olevaan työehtosopimukseen liittyvät paikalliset neuvottelut ja sopimiset hoidetaan työehtosopimusmääräysten mukaisesti. Paperiteollisuuden 50. työehtosopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Vihreän kirjan yleissitovuus poistuu

Metsäteollisuus ry päätti virallisesti 25.11., että se ei enää neuvottele työehtosopimuksista, vaan sen jäsenyritykset siirtyvät neuvottelemaan työehdoista yrityskohtaisesti. Tämä merkitsee sitä, ettei Metsäteollisuus ry enää solmi valtakunnallisia työehtosopimuksia. Samalla poistuvat liittojen välinen sopimus- ja neuvottelujärjestelmä sekä paperiteollisuuden työehtosopimuksen yleissitovuus.

– Sopimustoiminnasta luopuminen on erittäin merkittävä ja järeä liike suomalaisessa työmarkkinakentässä. Työnantajan tavoite on romuttaa ja heikentää sopimisjärjestelmää työehtosopimuksista neuvoteltaessa, todetaan Paperiliiton hallituksen pääluottamusmiehille osoittamassa kirjeessä.

Kirjeellä Paperiliiton hallinto halusi muistuttaa, että Paperiliitto edustaa edelleen paperiteollisuuden työntekijöitä kaikissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Metsäteollisuuden irtiotosta syntynyttä uutta tilannetta on Paperiliiton hallituksen ja valtuuston kokousten lisäksi käyty läpi webinaarissa ja pääluottamusmiehille pidetyissä etätapaamisissa.

– Tapaamisia jatketaan säännöllisesti, jotta kuulisimme, mitä ajatuksia tilanteesta on syntynyt työpaikoilla, kertoo Juhani Siira.

Keskustelujen käyminen on tärkeää myös siksi, että edessä on liittokokousvuosi. Ammattiosastoilla on nyt käsissään liiton luotsaaminen seuraavalle nelivuotiskaudelle paitsi uudessa neuvotteluasetelmassa myös koronan vauhdittaman kysynnän laskun takia osassa paperilajeja. Tänä vuonna noin kolmannes eli lähes 4500 liiton jäsentä on saanut ansioturvaa Paperityöväen Työttömyyskassasta. Suurimmalla osalla on kyse lomautuksista.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Lasse Kaaria