Lakimuutos tukee työssä jatkamista

Kuorimo

Maan hallitus esittää täsmennyksiä työturvallisuuslakiin 55 vuotta täyttäneiden työssä jatkamisen edistämiseksi. Tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista.
Samassa esityksessä selvennetään työnantajan huolehtimisvelvollisuutta, nostetaan ikääntymisen näkökulma paremmin esille, täsmennetään kuormittaviksi sekä fyysiset että psykoso­siaaliset tekijät ja selkeytetään lisäksi työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä.

Esitys ehdottaa työnantajalle velvollisuutta ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä esimerkiksi ikämuutosten vuoksi.
Työnantaja on nykyi­sellään velvollinen tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tätä velvollisuutta täsmennettäisiin lisäämällä säännökseen maininta työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Tavoitteena on varmistaa, että työnantaja havaitsisi ajoissa mahdolliset tarpeet yksilöllisille työsuojelutoimenpiteille.
Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 17. marraskuuta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voiman 1.6.2023.