Metsä Groupilla alkaa kokeilu yksilöllisestä vuorotyöaikamallista. Mallilla on tarkoitus tukea työkykyä työelämän kaikissa vaiheissa.

Työpaikalla

 

Metsä Group esitteli juhannusviikolla henkilöstölleen uudenlaisen työaikamallin, jossa vuorotyöntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työaikaansa ja esittää yksilöllisiä toiveita työajastaan.

Mallin luominen alkaa kartoittamalla alkusyksyyn mennessä toiveet: esihenkilö käy keskustelun henkilökohtaisista työaikavaihtoehdoista ja keinoista, miten kunkin työhyvinvointia voisi parantaa. Työvuorosuunnitelmat vuodelle 2024 pyritään toteuttamaan näiden yksilöllisten toiveiden pohjalta.

Metsä Group on valmistellut mallia yhdessä henkilöstön kanssa ja Paperiliitto on tukenut valmistelua. Tulos, josta nyt lähdetään etenemään kohti käytäntöä, on osapuolten mielestä onnistunut.

– Yhteistyö on sujunut hyvin ja on sen mukaista, että voimme näin uudistaa työelämää yhdessä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa, Metsä Groupin työsuhdejohtaja Jari Forss kertoo.

– Tämä toimii esimerkkinä siitä, miten työelämää voidaan kehittää yhdessä ja lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, toteaa Paperiliiton vastaava sopimusasiantuntija Markku Häyrynen.

Yksilöllisen vuorotyöaikamallin takana on ajatus tukea henkilön työkykyä työelämän kaikissa vaiheissa.

– Malli tukee työkykyä, koska yksilö voi sen avulla vaikuttaa työaikaansa ja sitä kautta jaksamiseensa, Forss perustelee.

Työura on kokonaisuus, jossa jokainen vaihe vaikuttaa jaksamiseen läpi työelämän. Vuorotyöaikamallin suunnittelussa mukana ollut Metsä Fibren Äänekosken tehtaan pääluottamusmies Jorma Paajanen näkee mallissa monia tärkeitä elementtejä. Vaihtoehtona voi olla muutakin kuin 8 tai 12 tunnin työvuorojärjestelmiä, kuten vaikkapa työajan lyhentäminen.

– Nykyinen tam 37 joustaa huonosti perheen ruuhkavuosiin, lasten koulunaloitukseen tai ikääntyneistä vanhemmista huolehtimiseen. Mallin tarkoitus on, että sitä voisi säätää henkilökohtaisesti oman elämäntilanteen mukaan ja ehkä sitä kautta jaksaa työelämässä pitempään, Paajanen perustelee.

– Tämän kokeilujakso on vuoden mittainen ja se varmasti jalostuu matkan varrella. Toivon, että tästä saataisiin pysyvä ratkaisu. Nyt on luotu työkalu ja seuraavaksi pitäisi pystyä käyttämään sitä.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela