Kuviot uusiksi Varkaudessa

Kuorimo

Varkauden Stora Ensolle ja Eforalle tuli yhteensä 48 irtisanomista. Lisäksi työaikamuutokset muuttavat elämänrytmiä ja ansioita.

Kuljetuspalveluiden ja tuotelähetyksen luottamusmiestä Jari Suomalaista harmittaa, että työnantaja pysyi kannassaan, eikä ottanut huomioon työntekijöiden esitystä. Alkuvuonna käydyt yt-neuvottelut toivat kovia irtisanomisia ja töiden uudelleenjärjestelyjä, jotka tuntuvat erityisesti hänen luottamusmiesalueellaan.

Tuotevaraston kaksi kovaa irtisanomista olisi Suomalaisen mielestä voitu välttää, koska työttömyysputkeen olisi ollut lähtijöitä enemmänkin, mutta työnantaja valitsi toisin.

– Tuotevarastosta lisäksi neljä työntekijää on irtisanottu työttömyysputkeen. He saavat tehdä työaikamuoto 37:aa elokuun loppuun eli siihen saakka, kun heiltä loppuvat työt. Siinä työnantaja sentään teki fiksusti, etteivät heillä ansiot putoa ja vaikuta siten ansiopäivärahaan, Suomalainen pohtii.

Muut tuotevaraston työntekijät ovat siirtyneet TAM 37:n 12-tuntisesta vuorojärjestelmästä TAM 25:een eli tekemään aamu- ja iltavuoroja maanantaista perjantaihin. Ansiot putoavat noin 20 prosentilla, kun yövuoro- ja viikonloppulisät jäävät tilistä pois. Työaikamuutos vähentää myös vapaa-aikaa, sillä työvuoropäivien määrä kasvaa noin 70:llä.

KAIKKIAAN Stora Enson Varkauden pakkauskartonkitehtaalta vähennetään 33 ja kunnossapitoyhtiö Eforasta 15 henkilötyövuotta.

Stora Enson 33 irtisanomisesta työntekijöiden henkilöstöryhmään kohdistuu 29. Näistä 4 on kovia irtisanomisia, eläkeputkiratkaisuja 13 ja eläköitymisiä 7. Ulkoistuksen kautta 5 henkilöä siirtyy toiseen yritykseen

Kunnossapitoyhtiö Eforan 15 irtisanotusta työntekijöitä on 8, joista 5 sanotaan irti eläkeputkeen ja 3 siirtyy liikkeenluovutuksella uudelle työnantajalle. Caverionille siirtyy siivous sekä LVI- ja rakennuskunnossapito.

En voi kuvitella, miten porukka tulee jaksamaan, kun katsoo nykyisiä ylityötilastoja.

PÄÄLUOTTAMUSMIES Juha Leskistä mietityttää, miten uudet järjestelyt käytännössä toimivat ja paljonko tarvitaan ylitöitä. Myös ammattitaidon riittävyys entisestään monipuolisemmiksi muuttuviin tehtäviin huolettaa. Muutoksiin liittyvät koulutukset kestävät pisimmillään kesään 2022 saakka.

– Osa kunnossapidon tekijöistä opettelee tuotannon tehtävät ja tuotannon tekijät kunnossapitoa. Siinä tulee haastetta molemmin puolin, riittääkö ammattitaito, jos työt ruuhkautuvat. Entä osataanko harvoin eteen tulevat tehtävät pitkän tauon jälkeen, Leskinen miettii.

Leskisen mielestä nyt päätetyillä toimilla työssäjaksaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat vaakalaudalla.

– En voi kuvitella, miten porukka tulee jaksamaan, kun katsoo nykyisiä ylityötilastoja ja toimintamalleissa ollaan jo nyt veitsenterällä.

TUOTEVARASTOSSA loppuu lastaus ja purkaminen öisin ja viikonloppuisin. Jari Suomalaista huolettaa, miten eri tehtävät pystytään hoitamaan, kun tuotannon puolelta jälkikäsittelystä työntekijän on siirryttävä avuksi tuotevarastoon silloin, kun vuoron miehitys ei riitä tai tarvitaan lastausta yövuoron aikaan.

Myös työaikamuutos TAM 25:een on töihin jääville merkitykseltään iso.

– Se vei mielialat kyllä aika alas. Kyky itseohjautuvuuteen ja motivaatio varmasti kärsivät, pääluottamusmies Leskinen arvelee.

Leskinen näkee asian myös laajemmin: tavoitteet työllisyyden parantamisesta yhteiskunnassa eivät toteudu, jos töitä keskitetään sen sijaan että niitä jaettaisiin.

– Näin ei nosteta työllisyyttä vaan lisätään ylitöiden määrää.

STORA ENSO tarjoaa Varkaudesta irtisanottaville konsulttipalvelua, jossa jokainen heistä saa henkilökohtaisesti valmennusta uuden työn tai uran etsimiseen. Uusi työ voisi löytyä myös samalta tehdasalueelta.

– Sahalla on työpaikkoja auki, mutta sinne voi tuntua vaikealta mennä. Valmennuksen kautta voivat myös eläkeputki-ikäiset halutessaan rakentaa väylää toiseen työhön, kertoo Juha Leskinen.

Varkaudessa toteutettavat vähennykset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt ovat osa Stora Enson kannattavuuden turvaamisohjelmaa, jolla pyritään kaikkiaan 275 miljoonan euron kustannussäästöihin. Työntekijöistä yt-neuvottelut tuntuivat takapakilta.

– Varkauden edellisistä yt-neuvotteluista on monta vuotta ja ihmisille alkoi vähitellen tulemaan uskoa ja toivoa. Nyt on vähän kuin lähdettäisiin taas liikkeelle nollasta summaa Leskinen.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Akseli Muraja