Korkein oikeus pohtii lakko-oikeuden rajoittamista. Paperiliitto sai valitusluvan UPM:n työtaisteluun liittyvässä turvaamistoimiasiassa.

Kuorimo

 

Korkein oikeus on myöntänyt Paperiliitolle valitusluvan asiaan, joka koskee UPM:n työtaisteluun liittyvää turvaamistoimipäätöstä.

Valituslupa tarkoittaa, että korkein oikeus ottaa kantaa siihen, oliko käräjäoikeudella edellytyksiä määrätä osa työntekijöistä töihin lakon aikana. Tuleva päätös voi toimia ennakkotapauksena lakko-oikeuden rajoittamisesta.

Paperiliiton lakimies Juha Koivisto on tyytyväinen, että valituslupa saatiin jo nyt.

– Mielenkiinnolla jäämme odottamaan korkeimman oikeuden linjausta.

Helsingin käräjäoikeus määräsi viime tammikuussa Paperiliiton sakon uhalla lopettamaan UPM:n tehtaisiin kohdistetun lakon tiettyjen töiden osalta, joita UPM piti kriittisinä. Paperiliiton mukaan perusteita turvaamistoimen myöntämiselle ei ollut, joten liitto valitti päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Paperiliiton UPM:n tehtaille kohdistama työtaistelu alkoi tämän vuoden tammikuussa ja kesti 112 päivää ennen kuin osapuolet pääsivät sopimukseen yrityskohtaisista työehdoista.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: Mikko Nikkinen