Investoinnit nosteessa

Kuorimo

Koelaitoksen rakentaminen Stora Enson Sunilan tehtaalle oli yksi kesän investointiuutisista.

Sunilan tehtaalla Kotkassa aletaan tänä vuonna rakentaa uutta koelaitosta. Stora Enson investointi maksaa 10 miljoonaa euroa. Laitoksessa aletaan tuottaa ligniinistä biopohjaista hiilimateriaalia  

– Myönteinen asia tämä tietysti on ja pienemmilläkin investoinneilla voi olla iso merkitys, pääluottamusmies Harri Helenius luonnehtii. 

Sunilan koelaitos on meneillään olevien metsäteollisuuden investointien joukossa verraten pieni, mutta se viestii kyvystä kehittää metsäteollisuuteen uusia tuotteita ja valmistella niitä kaupalliseen tuotantoon. Samalle ne turvaavat olemassa olevia työpaikkoja ja tuovat ehkä joitakin lisää. Kun Sunilassa alkoi ligniinin tuotanto vuonna 2015, se merkitsi yhden työntekijän lisäystä jokaiseen vuoroon. 

Ligniinistä hiilimateriaaliksi 

Sunilan tehtaan valmistaman ligniinin vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50000 tonnia. Stora Enso onkin maailman suurin kraftligniinin tuottaja. Ligniinillä voidaan korvata fossiilisia ainesosia esimerkiksi liimoissa.  

Yhtiö aikoo uudessa koelaitoksessa jalostaa ligniiniä tekniseksi hiilimateriaaliksi. Materiaalia voidaan hyödyntää raaka-aineena erilaisten laitteiden kuten matkapuhelinten ja ladattavien työkalujen akuissa. 

Koelaitoksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2021 alussa. Kaupallisesta tuotannosta päätetään kokeilun jälkeen. 

Äänekoskelta testikuitua 

Yksi koelaitos myös avautuu tänä vuonna, kun Metsä Springin kuidun tuotanto käynnistyy marraskuussa Äänekoskella. Koelaitoksessa aletaan testata puupohjaisen tekstiilikuidun valmistusprosessia.  

Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyhtiö, joka elokuussa ilmoitti uudesta myös hankkeesta: se teki 4 miljoonan euron pääomasijoituksen vedenkestäviä puukomposiittituotteita kehittävään Woodioon. 

Tarkoitus on valmistaa Metsä Fibren biotuotetehtaan sivuvirroista pitkäikäisiä lisäarvotuotteita. Koelaitoksessa hyödynnetään tehtailla syntyvää pienikokoista puuhaketta.  

Kemissä valmistellaan hanketta 

EK arvioi alkuvuodesta, että Suomessa investointeja on pysähdyksissä noin 2,7 miljardin euron arvosta. Syynä tähän on se, että hankkeiden viranomaiskäsittely on kesken. Toteutuessaan nämä investoinnit loisivat Suomeen arviolta noin 9000 työpaikkaa. 

Metsäteollisuudessa odottavien investointipäätösten joukossa on muun muassa Metsä Fibren biotuotetehdashanke Kemiin. Sitä koskeva investointipäätös tehdään yrityksen mukaan aikaisintaan kesällä 2020. Meneillään on hankesuunnittelu, jonka aikana luodaan edellytyksiä Suomen metsäteollisuuden historian suurimmalle investoinnille, jonka arvo on 1,5 miljardia euroa. 

Sellutehdas Uruguayihin 

Suomessa on suunnitteilla sellutehtaita myös Kuopioon ja Kemijärvelle. Seuraava suomalaisyhtiön sellutehdas ei kuitenkaan tule Suomeen: UPM kertoi kesällä jättisellutehtaan rakentamisesta Uruguayihin. Yhtiö rakentaa 2,1 miljoonaa tonnia tuottavan uuden sellutehtaan lähelle Paso de los Torosin kaupunkia. Investoinnin arvo on noin 2,4 miljardia euroa. UPM investoi lisäksi 312 miljoonaa euroa satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisesti Paso de los Torosissa.  

Lisää kapasiteettia 

Aiemmin tänä vuonna Stora Enso ilmoitti investoivansa 350 miljoonaa euroa Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutokseen, jonka nurjana puolena on paperinvalmistuksen loppuminen ja 365 henkilön irtisanominen. Metsä Fibre puolestaan varautuu Joutsenon tehtaalla tulevaisuuteen laajentamalla kuorimoa 30 miljoonalla eurolla. 

Tänä vuonna valmiiksi on saatu tai saadaan muitakin mittavia investointeja eri puolilla maata. Stora Enson Imatran tehtaille valmistui vuoden alkupuolella CTMP-massan kuivain, pulpperi ja selluvaraston laajennus. Tällä 42 miljoonan investoinnilla osaltaan vauhditetaan mikrokuitusellun eli MFC:n kaupallistamista.  

Äänekosken Metsä Boardilla on tarkoitus syyskuussa ottaa käyttöön uusi arkituslinja. Noin 11 miljoonan euron investointi nostaa kartonkitehtaan arkittamon kapasiteetin yli kolminkertaiseksi. 

Tänä vuonna toteutuvista investoinneista kallein, 52 miljoonaa euroa, otetaan käyttöön Stora Enson Uimaharjun tehtailla. Havupuusellun valmistus loppuu tehtaalla kokonaan, kun tehtaalla siirrytään valmistamaan yksinomaan liukosellua.  

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela
Kuva: Johannes Wiehn