Vehkeet kuntoon työpaikoilla

Kuorimo

Huonokuntoiset työvälineet voivat aiheuttaa tapaturmia. Esimerkiksi nostoliinat kannattaa tarkastaa silmämääräisesti aina ennen käyttöä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa sattuu vuosittain satoja nostolaitteiden tai muiden työvälineiden aiheuttamia työtapaturmia. 

Paperialalla ainakin isoimmilla työpaikoilla työvälineet ovat yleensä asialliset. Yllätyksiä voi toki tulla eteen. 

Nostoliinat ovat työvälineitä, joita kannattaa Stora Enson Oulun tehtaan työsuojeluvaltuutetun Matti Tikkalan mukaan pitää erityisen tarkasti silmällä. 

– Nostoliinojen tarkastusväli on vuosi. Vuosi on pitkä aika, eikä siihen voi tuudittautua, vaan on tehtävä myös omavalvontaa. Korostan käyttäjän vastuuta: nostoliinan kunto pitäisi tarkastaa jokaisella käyttökerralla. 

Tikkala pohtii, että kunnossapidon ammattilaiset ymmärtävät kyllä tämän. Nostovälineitä saattaa kuitenkin käyttää kuka tahansa työntekijä, ja nostoa vaativa tilanne voi tulla eteen äkkiä. Tärkeä tsekkaus voi tällöin unohtua.

Koska monien onnettomuuksien syynä ovat huonokuntoiset työvälineet, tilanteen parantamiseksi työsuojeluviranomaiset aloittivat viime vuonna tekemään eri työpaikoilla tarkastuksia. Valvontaa jatketaan tänä vuonna.

Petrattavaa on paljon.

– Työvälineiden säännölliset huollot ja tarvittavat kunnossapitotoimet jätetään tekemättä tai ne tehdään vasta, kun se on aivan välttämätöntä. Samalla laiminlyödään valmistajien antamia huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Huoltokirjaan, jos sellainen ylipäätään on, ei merkitä toimenpiteitä eikä huoltokirjaa pidetä työvälineen mukana, summaa tuloksia työsuojelutarkastaja Ari Pulli.

Joskus käy niin, että työvälinettä ei huomautuksista huolimatta korjata. Erityisesti, jos laitteen huono kunto ei suoraan vaikuta tuotantoon, sen korjaaminen saattaa viivästyä. Tällöin työtapaturman riski kasvaa.

Työntekijöitä rempallaan olevat laitteet turhauttavat. Kannattaa muistaa, että työsuojeluvaltuutetun lisäksi kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa aluehallintovirastoon, jos työpaikalla rikotaan työsuojelulainsäädäntöä. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. 

Avi tekee tarkastuksen kuukauden sisällä. Jos rikkomus aiheuttaa välitöntä hengen tai terveyden menettämisen vaaraa, tarkastus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.

Teksti Tiina Suomalainen
Kuva Samuli Skantsi