Vakavasti otettava enemmistö

Toimitukselta

Enemmistö työikäisistä vastustaa lakko-oikeuden, työttömyysturvan ja sairauspalkan heikennyksiä. Näin kertoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin teettämä kysely. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli tuhat 18–65-vuotiasta.

Tulosten perusteella suurin osa suomalaisista ei kannata eriarvoisuuden lisäämistä ja verotuksen alentamista, jos palvelut heikkenevät. Lakko-oikeuden rajoittaminen ja ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi saavat valtaosalta vastaajista tuomion. Pam.fi-osoitteesta voit lukea tuoreimman vetovoimabarometrin tuloksista tarkemmin.

Lukujen pohjalta enemmistö suomalaisista ei kannata maan hallituksen valitsemaa linjaa ja toimia, vaikka hallituksella on eduskunnassa enemmistö.

Juuri tuon suomalaisten enemmistön takia hallituksella on todella #PainavaSyy punnita linjaansa ja ottaa palkansaajien ääni viimein vakavasti.