Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat – tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille

Työpaikalla

 

Työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tilalle on tulossa uusi muutosturva­kokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille. Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alussa.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä eli ns. työttömyysputkella tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen. Oikeus lisäpäiviin edellyttää vaaditun iän täyttämistä ennen enimmäisajan päättymistä. Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta syntymävuodesta riippuen.

Syntymävuosi   Hallituksen esittämä muutos   Lisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeen

1957–1960   Ei muutosta   61 vuotta

1961–1962   Ei muutosta   62 vuotta

1963   ikäraja nousee   63 vuotta

1964   ikäraja nousee   64 vuotta

1965   lisäpäiväoikeus poistuu   ei lisäpäiväoikeutta

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille 

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen, täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä, ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja ilmoittautunut 60 päivän kuluessa irtisanomisesta työnhakijaksi TE-toimistoon. Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomis­ilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:

muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa,

   muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa

   työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa. Muutosturvaraha maksetaan työttömyys­kassasta, vaikka jäsenyys työttömyyskassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutos­turvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä

Lisätietoja löydät sivulta: tyj.fi/news/tyottomyysturvan-lisapaivat-poistuvat-tilalle-muutosturvamalli-55-vuotta-tayttaneille/.

Yhteystiedot, Paperityöväen Työttömyyskassa

Työttömyysturva-asiat: työttömyys, ansiopäiväraha, päivärahan hakeminen, lomautus, soviteltu päiväraha, vuorotteluvapaa, liikkuvuusavustus.

Jäsenten yhteydentotot: Puhelin 020 690 429, ma–to klo 09.00–12.00. Sähköinen asiointi www.paperikassa.fi –>  eAsiointi –> viestit.

Osoite: Paperityöväen Työttömyyskassa, PL 349, 00531 HELSINKI