Työelämän lainsäädäntöä tulee kehittää vastaamaan paremmin nykyistä työelämää, toteaa SAK vaalitavoitteissaan.

Kuorimo

SAK:n tärkein tavoite on varmistaa, että työntekijän asema vahvistuu tulevalla vaalikaudella. Palkkojen ja työehtojen vähimmäistaso ja työntekijöiden suojelun periaate on turvattava kattavilla työ- ja virkaehtosopimuksilla ja laadukkaalla työlainsäädännöllä. Vain valtakunnalliset työehtosopimukset antavat yleissitovuuden kautta turvaa alan kaikille työntekijöille. Yleissitovuutta on vahvistettava työehtosopimusjärjestelmässä.

Ammattiliittoon kuuluvilla työntekijöillä on oltava oikeus valita edustajakseen työehtosopimuksessa sovittu luottamusmies kaikilla työpaikoilla.

– Nyt tämä ei toteudu kaikilla työpaikoilla, siksi lakia on muutettava, kertoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

SAK:n vaalitavoitteissa otetaan kantaa myös paikalliseen sopimiseen, ammattiliittojen kanneoikeuteen ja työttömien toimeentulon parantamiseen.

Kaikki SAK:n vaalitavoitteet löytyvät osoitteesta www.vaalitavoitteet.fi.