Työehtosopimuksessa sovittua - näin paperiteollisuuden tes toimii käytännössä.

Kuorimo

Tällä palstalla käsitellään tämän vuoden aikana niitä asioita, jotka on työehtosopimuksella sovittu turvaamaan ja parantamaan työntekijöiden asemaa paperiteollisuudessa.

Osa 1/10
Palkkojen määräytyminen                                           

Työlainsäädäntö ei ota palkkoihin Suomessa muuta kantaa kuin sen, että sen on oltava työsopimuslain 10§ mukaan seuraava:

Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. (linkki työsopimuslaki 10§)

Mitä työehtosopimus määrää maksettavasta palkasta?

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen on sovittu alalla noudatettava minimi kausipalkka, joka on nyt 959,49 euroa. Malli, jossa pääluottamusmies on paikallisesti sopinut työpaikalla noudatettavat kausipalkat, on ollut käytössä 1970-luvulta lähtien.

Vuonna 2008 sovittiin uudet palkkaukseen liittyvät tes-määräykset. Keskeistä oli, että kaikissa tehtaissa sovittiin tehtävien vaativuuteen ja työntekijän käytettävyyteen perustuva sekä työvoiman joustavaa käyttöä edistävä palkkausmalli. Palkkausjärjestelmään oli mahdollista sopia myös henkilökohtainen palkanosa, jonka perusteet ja määrä sovitaan paikallisesti.

Palkkausmääräykset sisältävät lisäksi, miten kausipalkka muodostetaan ja milloin kausipalkka maksetaan. Tai miten menetellään, kun palkkaus syystä tai toisesta muuttuu esim. poissaolojen tai uuden työn takia. Mitä tapahtuu silloin, kun henkilö menettää työkykynsä tehdä nykyistä työtä tai henkilö siirretään ammattitautivaaran vuoksi muihin töihin? Näihinkin vastaus löytyy palkkamääräyksistä.

Mikähän mahtaisi noissa edellä kuvatuissa tilanteissa olla tavanomainen ja kohtuullinen palkka, jos työehtosopimus ei sitä määrittäisi?

Markku Häyrynen
vastaava työehtosihteeri