Työehtosopimisen uudessa mallissa Paperiliitto piti raamit kasassa ja sisällön yhtenäisenä. Yrityskohtaisuus näkyy yksityiskohdissa.

Työpaikalla

 

Paperiliitto neuvotteli paperiteollisuuden uudet työehtosopimukset ensimmäistä kertaa yrityskohtaisina. Muutos johtui Metsäteollisuus ry:stä, joka yksipuolisesti jätti sopijaroolinsa ja siirsi sopimisen työehdoista yrityksille.

Neuvottelut alkoivat toden teolla viime elokuussa ja päättyivät huhtikuussa. Paperiliitto sopi 9 kuukaudessa työehdot 26 yrityksen kanssa. Rupeama oli Paperi­liiton toimiston 8-henkiselle edunvalvontatiimille työläs jo siksikin, että jokaisen yrityksen edustajat tavattiin erikseen.

 – Kaikki työnantajatkaan eivät tuntuneet pitävän yrityskohtaista sopimista hyvänä ratkaisuna. Osalle on ollut tärkeää, että on voitu luottaa Metsäteollisuus ry:n kokemukseen ja osaamiseen, sanoo Paperiliiton liittosihteeri Juhani Siira.

»Ollaan tessiin yleisellä tasolla hyvin tyytyväisiä, siitä kiitos Paperiliiton neuvottelijoille.»

– Lisäksi työnantajapuolen työehto-osaamisessa oli isoja eroja. Osa tunsi työehtosopimuksen määräyksiä ennestään, osa perehtyi niihin tarkemmin vasta neuvottelujen yhteydessä, toteaa Paperiliiton vastaava sopimusasiantuntija Markku Häyrynen.

Uusi sopimisen malli tarkoitti jäähyväisiä paperiteollisuuden työehtojen yleissitovuudelle. Yleissitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan työehtosopimusta, jota jokaisen alalla toimivan työnantajan on vähimmäistasona noudatettava solmimissaan työsuhteissa.

Yleissitovuus jäi voimaan paperinjalostusalalle, jossa Paperiliiton ja Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n välinen työehtosopimus koskee noin 30 yritystä. Lisäksi Paperiliitto on neuvottelut jalostusalalle kolme yrityskohtaista sopimusta.

TES-50 pohjana

Neuvotteluissa pohjana oli viimeiseksi jäänyt paperiteollisuuden 50. työehtosopimus. Sen rakenteesta suurin osa säilyi myös yrityskohtaisissa sopimuksissa.

Uusissa yrityskohtaisissa sopimuksissa ovat mukana ennallaan ulkopuolisen työvoiman käyttömääräykset, sunnuntai- ja juhlapyhien korvaukset, sosiaaliset määräykset, palvelusvuosikorvaus, lomallelähtöraha sekä neuvottelumääräykset ja riitojen ratkaisumenettelyt. Työnantaja perii edelleen Paperiliiton – ja muiden ammattiliittojen – jäsenmaksut työntekijöiden palkasta ja tilittää maksut liitolle. Jäsenmaksuperinnän lopettaminen oli voimakkaimmin esillä UPM:n neuvotteluissa.

Työaika määritellään TES-50:n tavoin muissa paitsi UPM Communication Papers Oy:n sopimuksessa, jossa palkallista työaikaa lisättiin kaikkiin työaikamuotoihin.

Henkilöstön edustajien asema, vapautus ja korvaukset pysyivät vähintään aiemman työehtosopimuksen tasolla. Osassa työehtosopimuksia työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaika on nyt sama kuin pääluottamusmiehellä.

Yrityskohtaiseen sopimiseen siirtyminen vaikutti työehtosopimusten avoimuuteen. Yrityskohtaiset työehtosopimukset on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriöön, vaikka niitä ei koske yleissitovuuden vahvistamismenettely.

Paperiliitolla yrityskohtaiset sopimukset ovat sisäisessä käytössä, mutta liitto ei julkaise työehtosopimuksia nettisivuillaan yleissitovaa jalostusalan sopimusta lukuun ottamatta.

Eri työpaikkojen sopimuksiin liittyvää neuvontaa ja asiantuntija-apua Paperiliitto tarjoaa aiempaan tapaan.

– Liitolla on kaikki yrityskohtaiseen sopimiseen liittyvät aineistot käytössä, jotta voimme palvella jäsenistöä, kun heillä on kysyttävää. Se pohjatyö, jota liitossa tehtiin yrityskohtaisille sopimuksille etukäteen, auttaa myös nyt, kun sopimukset ovat voimassa, kertoo Markku Häyrynen.

Porrastetut sopimukset

Ensimmäiset yrityskohtaisista sopimuksista päättyvät vuoden 2023 syyspuolella. Vuonna 2024 sopimuksia päättyy noin kuukauden välein. Porrastamalla sopimusten päättymisaikoja on haluttu taata neuvottelijoille työrauhaa.

Isojen konsernien sopimuksista ensimmäisenä päättyy Stora Enson työehtosopimus, joka myös sovittiin ensimmäisenä. Nykyinen sopimus on voimassa huhtikuun loppuun 2024, kuten kuudella muulla yrityksellä. Metsä Groupin sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. UPM:n sopimus jatkuu huhtikuun 2026 lopulle, mutta palkoista neuvotellaan uudelleen jo aiemmin, nelivuotisen sopimuskauden puolivälissä.

Ruuhkaisinta neuvotteluissa on touko-kesäkuussa 2024, jolloin uudet tes-neuvottelut käydään 15 yrityksen kanssa.

Varkaudessa rauhallista

Stora Ensolla Varkaudessa työskentely uuden tessin turvin on sujunut rauhallisesti. Tehtaalla on iloittu siitä, että Stora Enso investoi ja koneet pyörivät täyttä päätä. Toukokuussa purettiin loput koronarajoitustoimet ja kahden kesän tauon jälkeen tehtaalle on palkattu myös nuoria työelämään tutustujia.

– TES ei lopulta muuttunut kovin paljon. Ennen neuvotteluja oli enemmänkin pelkoa siitä, mitä tapahtuu, ja kun sopimus hyväksyttiin, siihen oltiin suht tyytyväisiä. UPM:n tilanne tietysti on lakon takia puhuttanut ja puhutti jo aiemminkin, sanoo työsuojeluvaltuutettu ja varapääluottamusmies Jukka Voutilainen. Hän on liiton hallituksen jäsen ja seurasi tes-kierrosta myös liiton päätöksentekijänä.

Loma-aikojen pidentyminen meni aika kivuttomasti läpi.

– Samaa viisivuorojärjestelmää käytetään lomiin ja lomat kiertävät kuten ennenkin. Ei siitä kovin paljon tullut moitteita, porukka ymmärsi, mistä muutos johtui. Enemmän on puhuttanut talviloman sijoittelu, kuvaa Voutilainen.

Lomat pitenivät

Uutta aiempaan työehtosopimukseen verrattuna on keskeytymättömään kolmivuorotyöhön eli tam 37:aan sovittu vuosi­lomalain mukainen yhdenjaksoinen kesä- ja talvilomajakso. Muutokseen johti se, että lomista ei enää voitu sopia vuosiloma­laista poiketen yrityksen ja Paperiliiton välillä tehdyissä työehtosopimuksissa. Valtaosalla yrityksistä on käytössä samanmittaiset lomajaksot.

Muita lainsäädännöstä johtuvia pakollisia muutoksia työehtosopimuksiin on tullut esimerkiksi lepoaikoja ja liukuvaa työaikaa koskeviin määräyksiin.

UPM:n viiden liiketoiminnan sopimuksiin tuli muutoksia loma-ajan palkanmaksuun sen lisäksi, että yritys siirtyi kausipalkasta tuntipalkkamalliin.

Niin sanotun vihreän kirjan yrityskohtaisista ”jälkeläisistä” puuttuu joitain määräyksiä tarpeettomina. Suorituspalkkatyö on poistettu useista yrityskohtaisista sopimuksista. Muutamista tesseistä on jätetty pois 7-loppuiset työaikamuodot, koska yrityksessä ei työskennellä viikon ympäri.

Toimivuutta ja solidaarisuutta

Pääluottamusmies Jukka Myllynpää DS Smithiltä Tampereelta näkee, että uusi yrityskohtainen TES on heidän tarpeisiinsa sopiva. Se ei ratkaisevasti muuttunut vanhasta.

– Työnantajalla oli suuri tarve poistaa työehtosopimuksesta mahdollisuus tam 37:aan, koska tuotantomäärät eivät ole sellaisia, että 37:aa tarvittaisiin. Eikä asia ole työntekijöitten puoleltakaan kriittisyyttä aiheuttanut. Ainakin näillä näkymin ollaan tessiin yleisellä tasolla hyvin tyytyväisiä, siitä kiitos Paperiliiton neuvottelijoille, Myllynpää kiittää.

Omalla työpaikalla tes-neuvotteluihin lähdettiin järkevältä pohjalta, mutta UPM:n paperiliittolaisten tilanne huoletti.

– UPM:n kannalta porukka oli kyllä murheissaan, että hommat ei siellä onnistuneet. Me olimme hengessä mukana ja uskoakseni meiltä maksettiin vapaaehtoista tukimaksua lakolle suhteellisesti paljon, Myllynpää arvioi.

– Koskaan ei voi tietää, mitä seuraavalla kierroksilla itselläkään on edessä. Siksi on pidettävä yhtä, kun sen paikka on. Joukkovoima on se, mikä tässä liikkeessä toimii.

DS Smithin sopimukseen liittyy puitesopimus määräaikaisten työntekijöiden käytöstä.

– Se palvelee lyhytaikaisissa työsuhteissa, ja selventää käytäntöä, kun palkoista, lomakertymistä ja muusta on sovittu puitteet. Kirjavat käytännöt tulevat yhtenäisemmiksi ja selkeämmiksi. Samalla se helpottaa nuorten työllistämistä meille. On tärkeää, että saadaan nuoria alalle ja heille kokemusta teollisuustyöstä, Myllynpää toteaa.

Porin Corexilla 12-tuntiseen

Corex Oy:llä työehtosopimukseen tuli joitain muutoksia, mutta niillä ei ole ollut merkittävä vaikutusta.

– Koulutuspäivät sovittiin paikallisesti. Lomat ovat vielä hiukan tekeillä. Todennäköisesti tämän vuoden talvilomat siirretään ensi vuoden puolelle, mutta se tässä vielä selviää, sanoo Porin kartonkitehtaan pääluottamusmies Raimo Järvenpää.

Työehtosopimuksen solmimisen jälkeen Porissa aloitettiin keskustelut siirtymisestä 12-tuntiseen työaikamuotoon. Työntekijät äänestivät sen puolesta numeroin 70–30, ja uuteen systeemiin mennään ensi joulukuussa.

Viikon pidennys kesälomaan järjestyy melko vaivattomasti, kun kesätyöntekijöitä on joka tapauksessa palkattu.

Järvenpää toteaa, että uuteen sopimukseen on tutustuttu yhdessä ja se on kaikkien nähtävä työpaikalla. Työntekijöillä on ollut hyvin vähän kommentoitavaa.

– Liitto neuvotteli meille hyvän sopimuksen, sanoo Järvenpää.

Arviointi edessä

Yrityskohtaiset sopimusneuvottelut saatiin UPM:ää lukuun ottamatta päätökseen viidessä kuukaudessa vuoden loppuun mennessä. UPM:n sopimusneuvotteluihin liittynyt lakko kesti lähes neljä kuukautta.

Uuden neuvottelumallin tarkempi arviointi tehdään Paperiliitossa alkusyksystä.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela, kuvat Akseli Muraja, Jussi Partanen