Tessissä sovittua - palvelusvuosikorvaukset ja henkilöstön hyvinvointi

Kuorimo

Näin paperiteollisuuden tes toimii käytännössä.

Palvelusvuosikorvauksen maksaminen alkaa, kun työsuhde on kestänyt vähintään 3 vuotta. Korvausta voidaan vaihtaa vapaaseen, kun henkilö on menettänyt osittain työkykyään eikä voi jatkaa entisessä työssään. Lisäehto on, että henkilö on täyttänyt 50 vuotta ja ollut yrityksessä yhtäjaksoisesti 20 vuotta.

Työntekijöiden jaksamisen tueksi on sovittu 55 vuotta täyttäneille oikeus vaihtaa verotusvuosittain kaksi palvelusvuosikorvauserää vapaaksi. Vaihdosta on ilmoitettava työnantajalle ennen verotusvuoden vaihdetta ja sovittava vapaiden pitämisestä. Vapaat voi sopia pidettäväksi myös ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Palkka maksetaan työtuntijärjestelmän mukaisesti. Käytännössä työntekijä maksaa pitämänsä vapaa-ajan omasta palvelusvuosikorvauksestaan.

Työehtosopimus antaa lisäksi työntekijälle ja työnantajalle vapaan oikeuden sopia myös toisin palvelusvuosikorvausten vaihtamisesta. Näin monissa työpaikoissa on tehtykin.

Markku Häyrynen
vastaava työehtosihteeri