Tämän kevään eduskuntavaalit ovat monella tavoin ratkaisevan tärkeät. Vain annetuilla äänillä voi vaikuttaa siihen, kuinka moni työntekijä myön teinen kansanedustaja säätää lakeja.

Työpaikalla

 

Paperiliitto vie yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa eteenpäin viestiä äänestämisen tärkeydestä ja kehottaa jäseniään äänestämään.

– Tulevissa vaaleissa ratkaistaan myös, minkälaista työmarkkinapolitiikkaa maassa tehdään. Suomessa on voimia, jotka haluavat harjoittaa työmarkkinapolitiikkaa, jossa ay-liike laitetaan koville: puhutaan lakko-oikeuden rajoittamisesta, paikallisen sopimisen lisäämisestä, alle työehtojen sopimisesta ja luottamushenkilöiden aseman heikentämisestä. Lista on pitkä, mutta äänestämällä voi vaikuttaa siihen, että saadaan piste tälle listalle, painottaa liiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Löydä oma ehdokkaasi ja äänestä eduskuntavaaleissa ennakkoon 22.–28.3. tai vaalipäivänä 2.4.2023.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolissaan siitä, kuinka työnantajien ja työntekijöiden keskinäinen sopiminen näyttää rapistuvan niin liitto- kuin keskusjärjestötasollakin.

– Kolmikantakin tuntuu maistuvan aikaisempaa huonommin EK:lle. Siellä tunnutaan luottavan siihen, että politiikka ja kulloinenkin hallitus takaa heille suotuisamman lopputuloksen kuin sopiminen ay-liikkeen kanssa, Eloranta sanoo.

– Työnantajilla on isoja tavoitteita työttömyysturvan, työlainsäädännön ja työtaisteluoikeuden heikentämiseksi. Pyrkimyksenä on oikeastaan vallankaappaus työmarkkina-asioissa: pois tasapainosta ja sopimisesta kohti yksinvaltaa ja määräämistä. Tämä operaatio voi onnistua, jos maahan muodostuu tätä pyrkimystä tukeva hallitus. Ja valitettavasti on niin, että oikeistopuolueet myötäilevät työnantajien tavoitteita ja toiveita.

Elorannan mielestä vaalit ovat nyt poikkeuksellisen ratkaisevat:

– Jokainen ääni on tärkeä ja puolueiden maaliintulojärjestys ratkaisee politiikan suunnan. 

Suomalaisesta työväestöstä tyypillisesti vain noin puolet käyttää eduskuntavaaleissa äänioikeuttaan. Siksi SAK liittoineen kampanjoi aiempaakin näkyvämmin sen puolesta, että myös duunarit lähtevät vaaliuurnille.

Vaalistaja-kampanja on suunnattu erityisesti alle 35-vuotiaille äänestäjille. Se kannustaa liittojen jäseniä puhumaan eduskuntavaaleista työpaikoilla ja tarjoaa äänestäjille eväitä äänestyspäätöksen tekemiseen. Eduskuntavaaligalleria.fi:stä puolestaan löytyy yli 300 SAK:laisiin tavoitteisiin sitoutunutta ehdokasta.·

Kolme paperiliittolaista ehdokasta

Paperiliiton jäsenet Juha Viitala, Seppo Ruotsalainen ja Petri Salminen ovat ehdolla kevään eduskunta­vaaleissa. He esittäytyvät myös SAK:n kokoamassa eduskuntavaaligalleria.fi:ssä.

1. Miksi äänestäminen on tärkeää näissä eduskunta­vaaleissa?
2. Miksi olet ehdolla?

Juha Viitala, 46, työsuojeluvaltuutettu, Rauma – Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Satakunnan vaalipiiri

1. Nyt ei tehdä valintoja pelkästään yhdelle vaalikaudelle, vaan vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen, luodaan tulevaisuutta lapsille. Työelämän laatua on kehitettävä kestävällä tavalla ja varmistettava reilut pelisäännöt sekä turvalliset työympäristöt työelämään.

2. Haluan vaikuttaa siihen, että yhteiskunnasta tulisi oikeudenmukaisempi, sekä puolustaa yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia tasapainoiseen elämään. Useissa eri luottamustehtävissä toimiminen, kokemukseni edunvalvojana sekä työsuojeluvaltuutettuna antavat hyvän pohjan lähteä ehdolle.

 

Petri Salminen, 59, työsuojeluvaltuutettu, Rauma – Vasemmistoliitto, Satakunnan vaalipiiri

1. Seuraava eduskunta päättää tärkeistä työelämää, hyvinvointia ja koulutusta koskevista laeista ja asetuksista. Pitää tulla palkallaan toimeen, ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei saa heikentää, lakko-oikeus on turvattava ja kiky-maksujen periminen työntekijöiltä on myös lopetettava. Hyvinvointipalveluita tulee vahvistaa. Koulutukseen tulee lisätä rahoitusta joka asteelle.

2. Haluan olla vaikuttamassa tulevan eduskunnan päätöksiin sekä rakentamassa parempaa ja oikeudenmukaisempaa työelämää, sosiaaliturvaa ja koulutusta. Haluan pitää ääntä niiden puolesta, jotka eivät itse saa tai halua ääntään kuuluviin. Minulla on tahtoa ja kykyä toimia oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

 

Seppo Ruotsalainen, 60, käynninvarmistaja, Äänekoski – Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Keski-Suomen vaalipiiri

1. Näillä vaaleilla on vaikutusta kauas tulevaisuuteen. Työelämäkysymyksiä on tärkeää pitää vaaleissakin esillä ja muistuttaa, että työehdot eivät synny eivätkä jatku itsestään. Kannustan jokaista palkansaajaa äänestämään

2. Haluaisin olla vaikuttamassa heikompiosaisten ja tavallisten duunareiden jokapäiväiseen elämään ja työolosuhteisiin, jotta jokaisella meistä olisi hyvä ja turvallinen elämä Suomessa. UPM:n ja Paperiliiton välinen 112 päivää kestänyt lakko osoitti, mihin suuntaan työmarkkinat uhkaavat mennä. Tähän kehitykseen haluan osaltani vaikuttaa, kun eduskunta säätää työmarkkinoita koskevia lakeja. Jos oikeisto voittaisi, alkaisi mittava leikkaus palkansaajilta.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuvat: SAK ja Eeva Eloranta-Jokela