Taimiteosta metsä kasvuun

Kuorimo

 

Paperiliitto on mukana Taimiteossa, jolla tuetaan uusien metsien istutusta, työllistetään 4H-nuoria ja lisätään metsäpinta-alaa osana ilmastotoimia.

Taimien istutukset alkoivat kesäkuussa Kuortaneella. Paperiliiton lunastamat tuhat tainta on istutettu SAK-metsään paikalle, jonka maa-alue on poistettu turvetuotannosta.

Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden käytössä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela