Suomen tes-tilanne kiinnostaa Uruguayssa

Kuorimo

Uruguayn paperityöntekijöillä on tänä vuonna Paperiliiton tapaan sekä liittokokous että työehtosopimusneuvottelut.

Paperiliitolla ja sen uruguaylaisella sisarliitolla FOCPUlla on nyt poikkeuksellisen paljon yhteisiä puheenaiheita. Yhteyttä on pidetty tähänkin asti erityisesti UPM:n Paso de los Torosin sellutehdashankkeen ympärillä sekä pysytelty ajan tasalla koronaviruspandemian vaikutuksista eri maiden työntekijöihin.

FOCPUlla on Paperiliiton tavoin tänä vuonna myös liittokokous.

­- Myös Uruguayssa on edessä liiton tulevan strategian luominen sekä työehtosopimusneuvottelut, kertoi liiton puheenjohtaja Washington Cayaffa liittojen välisessä etäkokouksessa.

Paperiliitto edelleen neuvottelee ehdot

Molemmissa maissa paperisektorin työehtosopimusten voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala painotti, että Paperiliitto neuvottelee jäsenten työehdoista ja lähtökohtana on yksi yhteinen työehtosopimus, kuten tähänkin asti.

Suomalaisyhtiöistä UPM on näkyvimmin tuonut esiin halunsa luopua valtakunnallisista sopimuksista ja tehdä sopimukset yritys- ja jopa tuotekohtaisesti. Muut yritykset ovat sopimusjärjestelmän muutoksen suhteen maltillisempia.

- Yhtiö on myös ilmoittanut halustaan sopia työehdoista suoraan henkilöstön kanssa. Se, mikä on tilanne ensi vuoden alussa, aiheuttaa melkoista hämmennystä, sanoi UPM Rauman tehtaan pääluottamusmies ja Paperiliiton valtuuston puheenjohtaja Jouko Aitonurmi.

Verkoston tapaamiset jatkuvat

Etäkokoukseen osallistuneet FOCPUn edustajat UPM:n ja Stora Enson tehtailta pitivät Suomen tilannetta vakavana ja olivat valmiita ilmaisemaan tukensa, jos työnantajat eivät näytä tunnustavan työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta. He pohtivat myös Suomen sopimusjärjestelmän linjamuutoksen vaikutuksia omaan maahansa ja erityisesti UPM:n uuden sellutehtaan työehdoista käynnissä oleviin paikallisiin neuvotteluihin.

Esillä oli myös ajatus uruguaylaisten tarkkailijajäsenyydestä UPM-Kymmene Eurooppa foorumin kokouksissa. Suomalaiset työntekijät tekivät asiasta esityksen UPM:n johdolle, joka jälleen hylkäsi esityksen. Stora Ensolla globaali, eurooppalaista yritysneuvostoa eli EWC:tä laajempi toimielin on toiminut pari vuotta.

Liittojen puheenjohtajat pitivät tärkeänä hyvää keskusteluyhteyttä eri maissa toimivien paperiliittolaisten välillä. Liitot ovat sopineet etäkokouksien jatkamisesta tänä vuonna. Tapaamisia koordinoi Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela