Stora Enso suunnittelee jopa 1000 työntekijän vähentämistä. Toimenpiteet koskisivat konsernin kaikkia toimintoja.

Työpaikalla

Stora Enso valmistelee uutta pitkän aikavälin ohjelmaa kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoite voi merkitä noin 1 000 työntekijän vähentämistä Stora Enson toimipaikoilta.

Nyt muutosneuvottelut ovat käynnissä Imatran, Oulun, Anjalankosken, Varkauden ja Heinolan tehtailla. Neuvottelut neuvottelut koskevat Packaging Materials -divisioonan työntekijöitä.

Yhtiön mukaan henkilöstövähennykset ja muut toimenpiteet tulevat koskettamaan kaikkia divisioonia ja konsernin toimintoja ja ne suhteutetaan organisaatiokohtaisesti koon mukaan.

Stora Enso kertoi helmikuussa, että muutosneuvottelut käynnistyvät, kun maakohtaiset suunnitelmat tarkentuvat. Merkittävä osa mahdollisista vähennyksistä tapahtuisi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suunnitelluista säästöistä valtaosa toteutuisi vuonna 2025.

Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelman tavoitteena on kasvattaa operatiivista liiketulosta 80 miljoonalla eurolla vuodessa, mutta ilman uusia tuotantolaitosten sulkemisia. Tarkoitus on kehittää yhtiön kilpailukykyä keskittymällä yhtiön strategiaa tukeviin ydintoimintoihin.

Stora Enso sai viime vuoden lopulla päätökseen edellisessä kesäkuussa käynnistyneen uudelleenjärjestelyohjelman, jonka myötä yhtiön operatiivinen liiketulos parani 110 miljoonalla eurolla vuodessa. Henkilöstöstä vähennettiin 1 150 työntekijää. Osana näitä rakennejärjestelyjä Stora Enso päätti sulkea Sunilan sellutehtaan. Päätös vaikutti 240 työntekijään.