Sopimusten kattavuus kasvaa

Kuorimo

Tihentynyt neuvottelutahti alkoi tuottaa sopimuksia marraskuussa.

Yrityskohtaiset työehdot on tähän mennessä sovittu lähes 40 prosentille niistä jäsenistä, joiden työpaikoilla noudatetaan paperiteollisuuden työehtosopimusta.

Paperiliiton hallitus hyväksyi marraskuun toisella viikolla yrityskohtaiset työehtosopimukset Tervakoski Oy:n, Schaefer Kalk Oy:n ja Jujo Thermal Oy:n kanssa. Aiemmin marraskuussa työehtosopimukset allekirjoitettiin DS Smithin ja MM Kotkamillsin kanssa. Myös DS Smithin kunnossapitoyhtiön Insta Automationin ja Kuopiossa toimivan Mondi Powerfluten kanssa on päästy sopimukseen.

– Hyväksyttyjen sopimusten palkankorotuksissa noudatetaan alalle muodostunutta linjaa ja työehdoissa runkona on paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus, luonnehtii Paperiliiton vastaava sopimusasiantuntija Markku Häyrynen.

Paperiliitto jatkaa neuvotteluja paperiteollisuuden uusista työehdoista. Neuvottelutahti on marraskuussa kiivas, sillä nykyinen paperiteollisuuden työehtosopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. 

Paperiliiton tavoite on edelleen saada yrityskohtaiset sopimukset valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Uusien neuvottelutulosten saamisessa alkaa tulla kiire. 

– Käytännössä neuvottelujen pitäisi edetä tehokkaasti joka kerta osapuolten tavatessa, eikä pitkittymisiin oikein ole varaa, koska kalenterit ovat täynnä, Häyrynen toteaa.

Vaikka runko sopimukselle tulee nykyisen pohjalta, uusiin sopimuksiin on tehtävä lain edellyttämiä pakollisia muutoksia. Esimerkiksi vuosilomista on nykyisessä työehtosopimuksessa sovittu laista poiketen niin, että kesäloma on keskeytymättömässä vuorotyössä kolmen viikon mittainen. Uusissa sopimuksissa siirrytään lain mukaisesti neljän viikon kesälomaan ja tämän vuoksi lomajärjestelyt on toteutettava aiemmasta poiketen.

Ensimmäisen ison metsäyhtiön sopimuksen Paperiliitto sopi lokakuun alussa Stora Enson kanssa. DS Smith Packaging Finland Oy:n kanssa saatu sopimus on palkankorotuksiltaan sen kanssa yhtenevä ja myös sopimuskausi kestää samoin tammikuusta 2022 huhtikuun loppuun 2024. Sopimus korottaa palkkoja 28.2.2022 lähtien 17 sentin yleiskorotuksella ja 18 senttiä paikallisella erällä. Samansuuruinen korotus tulee myös 27.2.2023. Viimeisenä vuotena 15.1.2024 alkaen palkkoja korotetaan 9 sentin yleiskorotuksella sekä 9 sentin paikallisella korotuksella.

DS Smithin sopimuksessa on hyödynnetty nykyisen paperiteollisuuden työehtosopimuksen rakennetta ja työehtojen määräytymistä. 

– Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja tulokseen päästiin hyvissä ajoin, toteaa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.
Neuvottelujen rakentavaa henkeä ja sujuvuutta kiitteli myös DS Smith, jolle yrityskohtainen sopimus Paperiliiton kanssa oli syksyn ensimmäinen. Yritys jatkaa sopimusneuvotteluja muiden ammattiryhmien kanssa.

Isoista metsäteollisuuskonserneista Metsä Groupin kanssa neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta, vaikka osapuolet ovat tavanneet useamman kerran. 

UPM:n kanssa neuvottelut eivät ole alkaneet. Paperiliitto on valmis aloittamaan neuvottelut yhdestä yhtiökohtaisesta sopimuksesta. UPM puolestaan haluaa liiketoimintakohtaiset sopimukset, mikä tarkoittaisi, että Paperiliiton ja UPM:n välillä neuvoteltaisiin viisi erillistä sopimusta. Paperiliitossa kuitenkin uskotaan, että neuvottelut UPM:n kanssa saadaan käyntiin.

Paperiliitto järjestää UPM:n tehtailla työskenteleville jäsenilleen webinaarin joulukuun 7. päivänä. Webinaarissa kerrotaan ajankohtaisesta jäseniä koskevasta työmarkkinatilanteesta. Jos työpaikkasi on UPM:llä, ilmoittautumista koskevat ohjeet näet tämän lehden sivulta 35. Saat viestiä webinaarista omaan sähköpostiisi, jos se on jäsenrekisteritiedoissasi.

Uusi liittovaltuusto kokoontuu ensimmäiseen syyskokoukseensa lehden painoon menon jälkeen 17.11. Valtuusto ottanee kantaa työehtosopimustilanteeseen, joten ajankohtaisimmat tiedot voi lukea Paperiliiton verkkosivuilta ja verkkolehdestä.
 

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Jukka Koskinen