Sopimushalu puuttunut

Kuorimo

Myös Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut polkivat kaksi ensimmäistä kuukautta paikoillaan.

Sopimuksia ei tehdä tällä kierroksella tavanomaisessa marssijärjestyksessä. Tämän näyttävät työnantajat yhdessä päättäneen: he ajavat neuvottelut nopeasti karille ja työriitaan haetaan lopulta ratkaisu valtakunnansovittelijalta. Näin tilanteen kiteyttää Teollisuuden palkansaajat ja on huolissaan työnantajien koventuneista otteista ja neuvotteluhaluttomuudesta.

Teollisuuden palkansaajat edustaa 14 ammattiliittoa, jotka kuuluvat kaikkiin kolmeen keskusjärjestöön. Paperiliitto on yksi TP:n jäsenliitoista.

TP näkee työnantajapuolen olevan valmis lakkoihin, myös kärkäs nostamaan julkiseen keskusteluun lakkojen aiheuttamat vahingot ja vääristelemään niiden suuruutta. Työsulkujen kustannuksista ei ole esitelty vastaavia tappiolaskelmia, vaikka sulkujakin on tulossa.

– Vastuu tulevista tapahtumista jää työnantajalle, sillä sopimuksen tekeminen näistä työnantajien määrittämistä askelmerkeistä on mahdotonta, sanoo TP:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

 

TEOLLISUUDEN palkansaajat edellytti syyskokouksessaan, että työehtosopimusneuvottelut olisivat aitoja ja että sopiminen palautettaisiin työmarkkinoille. Myös Paperiliitossa kaivataan ideologisten oppien tilalle halua sopia, sillä sopimiseen työmarkkinajärjestelmä on tähänkin asti tuloksellisesti perustunut.

Myös SAK näkee, että neuvottelukierrosta jäykistää ideologinen lähestymistapa. Työnantajat ovat vaatineet politiikkaa pois työmarkkinakierrokselta, mutta syksyn neuvotteluissa työnantajat itse ovat pyrkineet edistämään poliittisia vaatimuksia kuten jäsenmaksuperinnän poistamista ja lakko-oikeuden rajaamista. Tarkennettakoon tässä, että Paperiteollisuuden neuvotteluissa ei ole esitetty jäsenmaksuperinnän poistamista.

Teollisuuden palkansaajien jäsenliitot ovat johdonmukaisesti edistäneet työehtoneuvotteluissa yhteisesti linjaamiaan tavoitteita: sopimusratkaisujen on vahvistettava palkansaajien reaalista ostovoimaa ja kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä on luovuttava. 

 

TYÖNANTAJAPUOLELLA ei tunnu olevan kiirettä saada sopimuksia aikaan. Tämä on näkynyt myös Teollisuusliiton neuvotteluissa. Lehden mentyä painoon neuvotteluaikoja oli sovittu liiton isoimmista sopimusaloista vain teknologiateollisuuden neuvotteluihin. Ja niin kauan kun teknologiateollisuudessa ei synny sopimusta, ovat jumissa myös muut neuvottelut.

 

Teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa alkoivat kolmipäiväiset lakot 9. joulukuuta. Neuvotteluhaluttomuudeksi on tulkittu myös se, että mekaanisessa metsäteollisuudessa lakon perään alkoi työnantajan julistama työsulku.

Vaikein yksittäinen kysymys neuvottelupöydissä näyttää olevan kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidennys, joka tuli viime kierroksella mukaan ilman kustannusvaikutusta.

– Myös Paperiliiton neuvotteluissa 24 tunnin työajanlisäys on osoittautunut kynnyskysymykseksi, josta työnantaja ei kahden ensimmäisen kuukauden aikana ole ollut valmis käymään minkäänlaista kauppaa, kertoo Petri Vanhala.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Lasse Kaaria

 

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n neuvottelujen aikajana

16.10. Neuvottelut paperiteollisuuden 50. työehtosopimuksesta alkava.

27.11. Tes-neuvottelukunnat tapaavat, kun toimistojen edustajat ovat tavanneet 13 kertaa. Neuvottelut eivät etene.

30.11. Paperiteollisuuden 49. työehtosopimuksen voimassaolon päättymispäivä. 31 §:n mukaisesti voimassaolo jatkuu, kunnes uusi sopimus on tehty tai neuvottelut katkeavat.

1.12. Toimiston neuvottelijat jatkavat. Tes-neuvottelukunnalla valtuudet katkaista neuvottelut tarvittaessa.

5.12. Mekaanisen metsäteollisuuden työriita sovittelussa eikä ratkea.

8.12. Paperiteollisuuden neuvotteluja jatketaan.

9.12. Mekaanisen metsäteollisuuden kolmipäiväinen lakko alkaa.

10.12. Paperiteollisuuden neuvotteluja jatketaan. 18. tapaaminen.

11.12. Paperiliitto-lehti menee painoon ja ilmestyy 20.12. Sitä ennen:

13.12. Paperiteollisuuden tes-neuvottelukunta kokoontuu.

18.12. Paperiteollisuuden pääluottamusmiehet koolla Helsingissä.

19.12. Paperiliiton hallituksen kokous.