Paperiliiton Sunilan ammattiosasto keskittyi tehtaan sulkemista koskevien muutosneuvottelujen rinnalla siihen, että ihminen tulee ensin ja saa avun niin sanotusti yhdeltä luukulta.

Kuorimo

 

Stora Enso ilmoitti 4. syyskuuta lopettavansa pysyvästi selluntuotannon ja ligniinin erottamisen Sunilassa. Tämän jutun haastattelut on tehty elokuussa ennen päätöstä tehtaan sulkemisesta.

Sunilan ammattiosasto 48:n hallituksella ja osastonluottamusmiehillä on tapaaminen TE-toimiston muutosturva-asiantuntijan kanssa. On elokuun 15. päivä ja tulevaa on ehditty pureskella pari kuukautta.

Ammattiosasto laittoi koneistonsa liikkeelle luomalla aikataulun hallituksen ja luottamusmiesten tapaamisille muutosneuvottelujen lomassa. Jäsenille on lisäksi pidetty iso infotilaisuus ja illanvietto. ”Päivystys” on auki säännöllisesti osaston toimitilassa Vesivallinaukiolla.

Osaston puheenjohtaja ja varapääluottamusmies Marko Kaitasuo kertoo, että alkujärkytyksen jälkeen työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt yhdistivät rivinsä ja tekivät kelloon katsomatta laskelmia muutosneuvotteluihin.

– Kaiken voitavan olemme tehneet, ei ainakaan voi sanoa, ettei ole yritetty, Kaitasuo toteaa.

Mihin se riittää, ei vielä tiedetä, sillä muutosneuvottelut ovat lehden mennessä painoon päättyneet, mutta päätöstä työnantaja ei vielä julkistanut.

TE-toimisto on myös työssä oleville

Toimitilalla on tänään koolla osaston hallituksen ja luottamusmiesten kanssa muutosturva-asiantuntija Leena-Maria Sevón Kaakkois-Suomen TE-palveluista. Tavoite on varautua etukäteen tulevaan ja miettiä,

mikä auttaa parhaiten työntekijää, jos edessä on irtisanominen ja tehtaan lopettaminen. Sevón jakoi saman tilanteen vuonna 2009, kun tehtaalla koettiin edellinen uhka sulkemisesta.

Sevón haluaa hälventää käsitystä, että TE-toimisto olisi se ”viimeinen” paikka, jossa ihminen joutuu asioimaan hakiessaan työttömyysturvaa. Yhden nyrkkisäännön Sevón antaa ihan kaikille, ei vain irtisanomisuhan alla oleville:

- TE-toimiston palvelut ovat myös työsuhteessa oleville ihmisille, ei vain työttömille. Jos siis suunnittelee uusia tehtäviä tai kokonaan uutta uraa, ammatinvalintapsykologi ja kokeilupalvelut ovat käytössä.

Sevón toivoo, että työnantajan lakisääteisesti tarjoamat muutosturvapalvelut ja TE-toimiston palvelut eivät olisi erillään, vaan tukisivat toisiaan. Myös pääluottamusmies Markku Krautsuk toivoo, että muutosturvaa voitaisiin rakentaa ihmistä varten, ei niputtaa ihmisiä muutosturvan toteuttamista varten.

- Siinä pitäisi ottaa yksilö huomioon, mieluiten yhdellä luukun palvelulla, ja auttaa, että ihminen pääsee tilanteesta eteenpäin, Krautsuk painottaa.

Parhaassa tapauksessa irtisanotun sijoittumista seurattaisiin pitemmälle, ei vain taitekohtaan.

Paalun paikka sopivan lähelle

Sunilan työntekijöiden keski-ikä on 47 vuotta. Krautsuk tunnistaa huolen, jota etenkin päälle viisikymppisillä on tulevaisuudestaan. Krautsuk on ajatellut, että hän 53-vuotiaana voi pärjätä työnhakijana, kuten on pärjännyt tähänkin saakka. Hän kannustaa olemaan vaihtoehtojen suhteen aktiivinen. Ensimmäinen vastaus työtä tai opiskelupaikkaa hakevalle ei aina ole se ainoa vaihtoehto.

- Olen myös sanonut ihmisille, että ottakaa tulevan miettimisessä paalu vähän lähemmäs, ei sinne 12 vuoden päähän, eläkeikään. Muuten tulee pitkä aika murehtia, lopun työuran mittainen.

Stora Enson suljetulta Veitsiluodon tehtaalta siirtyi Sunilaan kuusi henkilöä. Parhaillaan Stora Ensolle Ouluun ollaan rekrytoimassa kymmeniä henkilöitä muunnostöiden alla olevalle kartonkikoneelle. Ura metsäteollisuudessa voi jatkua samassakin yhtiössä, jos työssäkäynti muualla on mahdollista.

Selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopetus vaikuttaa Sunilassa 240 henkilöön. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitoksen toiminta jatkuu.

Stora Enso ilmoitti samalla kertaa sulkevansa koneita ja yksiköitä myös muista tuotantomaista. Tähän mennessä päättyneissä neuvottelut johtavat yhteensä 710 henkilön vähennykseen. Suomessa vähennetään konsernitoiminnoista 80 henkeä. Neuvotteluja muissa maissa on vielä meneillään.