Paperiliiton sopimista työehtosopimuksista viimeiseenkin saatiin neuvottelutulos vapuksi.

Kuorimo

 

Viime syksynä alkanut paperiliittolaisten työpaikkojen tes-neuvottelukierros on päättymässä. Viimeinen  neuvottelutulos syntyi Paperiliiton ja Kemianteollisuus ry:n välillä Huhtamäki Foodservice Oy:lle vapun edellä.

Vastaavan sopimusasiantuntijan Markku Häyrysen mukaan neuvotteluratkaisu pohjaa teksteiltään aiempaan erillissopimukseen. Palkankorotukset toteutuvat mallilla 1+1 eli palkankorotukset ovat tälle vuodelle 2 prosentin lin­jassa ja ensi vuoden korotukset neuvotellaan erikseen.

Paperiliiton hallitus käsittelee saadun neuvottelutuloksen toukokuun kokouk­sessaan. Hyväksyttävänä on myös Konvertia Groupin Valkeakosken ja Siltakylän toimipaikkoja koskeva neuvottelutulos.

Jo aiemmin neuvottelut työehto­sopimuksista on saatu päätökseen Paperi­liiton ja Paccor Finland Oy:n kanssa. Alan yleissitova työehtosopimus on tehty Paperiliitto ja Pahvin- ja Paperinjalostajat Jalo ry kesken. Osapuolet hyväksyivät uuden työehtosopimuksen helmikuun lopulla.

Pohjatyö yritystason sopimiselle tehty

Paperiliitto aloitti yrityskohtaiset neuvottelut paperiteollisuuden työehdoista elokuussa. Sopimuksia valmistui noin 30 ennen paperiteollisuuden 50. työehtosopimuksen päättymistä viime joulukuun lopussa.  Tämä niin sanottu raskaan paperiteollisuuden sopimuskierroksen viimeinen kokonaisuus tuli valmiiksi 22. huhtikuuta, kun Paperiliitto ja UPM:n viisi liiketoimintoa hyväksyivät sovittelijan antamat sovintoehdotukset.

Liittosihteeri Juhani Siira on tyytyväinen siihen, että kokonaisuutena neuvottelut ja sopimusratkaisut menivät hyvin pitkälle liiton tavoitteiden mukaisesti.

–  Valtaosaltaan neuvottelut olivat hyvähenkisiä. UPM tiedettiin jo etukäteen vaikeimmaksi neuvottelupöydäksi ja sen vuoksi halusimme saada muita pöytiä valmiiksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Todennäköisesti tätä tiedostettiin työnantajapuolellakin, Siira arvioi.

– Nyt, kun kaikki sopimukset on saatu neuvoteltua, on aika suunnata katseet tulevaan. Pohjatyö uudelle yritystason sopimiselle on tehty ja on aika alkaa suunnittelemaan tulevaa työehtotoimintaa.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: Reima Kangas