Paperiliiton ja yritysten väliset tes-neuvottelut ovat edenneet alkuvuodesta lähes suunnitelman mukaan. UPM:n liiketoimintojen kanssa neuvotellaan palkan tarkistusten sijaan koko työehtosopimuksesta.

Kuorimo

Paperiliitto aloitti tes-kierroksen syksyllä ja jatkaa neuvotteluja yrityskohtaisesti koko kevään. Tänä vuonna uudet työehtosopimukset on neuvoteltu ja hyväksytty Metsä Groupin, Stora Enson, Schaefer Kalkin, Sappi Finlandin, DS Smith Packagingin ja Walki Finlandin kanssa

Helmi-maaliskuun vaihteessa liiton neuvottelijat saivat sovittua neuvottelutuloksista Jujo Thermalin ja Billerud Finlandin kanssa. Liiton hallitus käsittelee neuvottelutuloksia kokouksessaan 21. maaliskuuta eli lehden painoon menon jälkeen. Päätöksistä kerrotaan kokouspäivänä osoitteessa paperiliitto.fi.

Työehtosopimukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun liiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Liiton hallitus on tähän mennessä hyväksynyt kaikki neuvottelutulokset yksimielisesti.

Kattavuus 70 prosenttia

Työehdot on maaliskuun puoliväliin mennessä saatu sovittua noin 70 prosentille Paperiliiton jäsenistä. Neuvottelut muiden yritysten kanssa jatkuvat kevään aikana.

– Neuvottelujen ilmapiiri on ollut rakentava ja yritykset ovat viime kierroksen jälkeen tulleet tapaamisiin paremmin valmistautuneina. Olemme voineet keskittyä sopimiseen siitä huolimatta, että alkuvuoden aikana on järjestetty mielenilmaisuja ja poliittisia lakkoja maan hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan, sanoo vastaava sopimusasiantuntija Markku Häyrynen.

Uusien työehtosopimusten sisällöstä ei tällä kierroksella ole tiedotettu yrityksen ulkopuolisille. Muutoksia on käyty tuoreeltaan läpi yritysten luottamushenkilöiden kanssa.

Yhteisinä elementteinä työehtosopimuksissa on sovittu uusista sosiaalisista etuisuuksista, kuten omaishoitovapaasta ja vaikeasti sairaan lapsen hoitovapaasta.

Sopimuksiin on kautta linjan päivitetty perhevapaita koskevat termit perhevapaauudistuksen mukaisiksi sekä siirrytty käyttämään sukupuolineutraaleja ilmaisuja: luottamusmies- ja esimies-nimikkeitä on korvattu sanoilla luottamushenkilö ja esihenkilö, jos ne eivät ole sopimustekstissä olleet vielä käytössä.

UPM:ssä neuvottelut edessä päin

UPM:n liiketoimintojen kanssa Paperiliitto käy neuvottelut työehtosopimuksista kokonaisuudessaan, ei ainoastaan palkantarkistuksista. Koska Paperiliitto ei edennyt tavoitteensa mukaisesti palkan­tarkistusneuvotteluissa, liitto sanoi irti voimassa olevat työehtosopimukset keskiviikkona 13. maaliskuuta.

Paperiliiton ja UPM:n liiketoimintojen keväällä 2022 hyväksymät työehtosopimukset tehtiin valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta. Sen mukaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen neuvotellaan palkoista, mutta UPM:n liiketoiminnoilla oli laajemmat tavoitteet. Työehtosopimukset olivat sanottavissa irti tänä keväänä kesken nelivuotisen kauden, jos sopua palkoista ei saada, kuten nyt tapahtui.

Paperiliitto järjestää pääsiäisen molemmin puolin UPM:n työntekijöille neljä alueellista jäsentilaisuutta tes-neuvottelujen muuttuneesta tilanteesta. Tilaisuuksissa Raumalla, Kouvolassa, Tampereella ja Pietarsaaressa käydään läpi tarkemmin Paperiliiton ja UPM:n välisten tes-neuvottelujen etenemistä.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: Reima Kangas