Paperiliiton edunvalvontakysely nosti esiin edunvalvontaa ja uusia sopimuksia koskevat ruusut ja risut. Liiton taustatuki sai kiitosta.

Kuorimo

 

Paperiliittolaisille pääluottamusmiehille suunnattu kysely valottaa jäsenten työpaikkojen nykytilaa sekä uuden yrityskohtaisen sopimuskierroksen onnistumisia ja kompastuskiviä. Tulokset koottiin ruodittavaksi Paperiliiton järjestöpäivillä 16.–17.11.2022.

Liitto sai vastaajilta kiitosta hyvästä palvelusta, taustatuesta ja siitä, että tes-tilanne on taas rauhallinen. Myös työehtosopimusmääräysten yhtenäisyyttä eri työpaikkojen paperiliittolaisten välillä kiiteltiin.

52 prosenttia vastaajista ilmoitti oman työpaikkansa työntekijöiden olleen tyytyväisiä tes-neuvottelujen lopputulokseen. Tyytymättömiä oli 8 prosenttia. 35 prosenttia vastasi, että ei ole tyytyväinen eikä tyytymätön. Viisi prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Avoimissa vastauksissa toivottiin, että liitto järjestäisi perusteellista koulutusta työpaikoille mahdollisimman pian sopimuksen solmimisen jälkeen. Nyt koulutukset ja myös tulkintojen saaminen viipyi, koska kaikki liiton asiantuntijat olivat kiinni yhden konsernin, UPM:n, vaikeissa ja pitkittyneissä neuvotteluissa.

Kyselyyn vastasi 65 pääluottamusmiestä 86:sta, joten vastausprosentti oli 76. Vastaajien työpaikoista 69 prosentilla on käytössä paperiteollisuuden yrityskohtainen, 25 prosentilla paperin- ja pahvinjalostuksen ja lopuilla 6 prosentilla jokin muu työehtosopimus.

Kehittämistoiveiden lisäksi vastaajilta tuli esiin ajankohtaisia huolenaiheita. Eräs vastaaja piti tarpeellisena muistuttaa työyhteisölle, että vaikka työmäärä kasvaisi, työtä ei kuulu jakaa vain olemassa olevalle henkilöstölle ja että ylitöiden tekeminen on vapaaehtoista. Venymisen ei pidä tapahtua jaksamisen kustannuksella, jos on selkeä tarve sille, että työnantajan on lisättävä työvoimaa.

Kyselyyn vastanneista pääluottamus­miehistä yli kolmannes on toiminut tehtävässään vähintään kymmenen vuotta, mutta tehtävissä on näkyvissä sukupolven­vaihdosta, sillä heitä hieman suurempi osa on ollut tehtävässään alle viisi vuotta. Vastaajista viidennes toimii pääluottamusmiehenä päätoimisesti.

Luottamusmiehen työn tukemisesta kerrotaan tässä lehdessä sivuilla 24-25.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: Jussi Partanen