Osastojen työsuojeluasiamiesten rooli on usein melko hämärä. Nyt Imatralla on päätetty alkaa kirkastaa roolia ja kehittää asiamiesten osaamista.

Työpaikalla

 

Stora Enson Imatran tehtailla on yhteensä lähes 50 työsuojeluasiamiestä. Tehtävänkuva on kuitenkin ollut hieman hämärä. Jokainen on toiminut omalla tavallaan.

Nyt tilanteeseen halutaan muutos.

Viime syksynä järjestettiin ensimmäinen työsuojelutoiminnan kehityspäivä, jossa ideoi­tiin, miten toimintaa voisi kehittää. Samalla käytiin läpi koulutustarpeita ja päätettiin, että työnantaja hankkii asiamiehille henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet tehtävää ja tiedonhankintaa tukemaan.

Sovittiin myös kerran kuukaudessa pidettävästä Teams-palaverista, jossa työnantaja kertoo ajankohtaisista asioista työsuojelurintamalla ja työsuojeluasiamiehet kentältä nousseista kysymyksistä.

Tätä valtavaa voimavaraa pitäisi hyödyntää tehokkaammin.

Huhtikuussa työsuojeluasiamiehet istuivat koko päivän kestäneessä Työturvallisuuskeskuksen koulutuksessa, jossa käytiin läpi työsuojeluasiamiehen roolia ja vastuita. Uusia koulutustilaisuuksia on luvassa.

Kaikki alkoi siitä, kun Imatran tehtaiden työsuojelupäällikkö Marko Toimela yhdessä työsuojelun kehitysryhmän kanssa ryhtyi pohtimaan, miten työsuojeluasiamiesten roolia saataisiin aktivoitua.

– On ollut surullista nähdä, että joka toinen vuosi valitaan suurella vaivalla osastoille työsuojeluasiamiehet, joilla ei välttämättä ole kuitenkaan mitään roolia – paitsi, jos on hyvin oma-aloitteinen. Tätä valtavaa voimavaraa pitäisi hyödyntää tehokkaammin, jotta turvallisuus toteutuisi entistä paremmin, Toimela sanoo.

Työntekijäpuolelle suunnitelmat työsuojeluasiamiesten roolin kirkastamisesta ja osaamisen vahvistamisesta olivat tervetulleita.

– Olemme mielellämme mukana, jos työnantaja haluaa huomioida työsuojeluasiamiehet. Tässä mennään positiivisen kautta, yhteys on auki laajalle sakille. Työsuojeluasiamiesten roolin aktivointi hyödyttää kaikkia, jos tätäkin kautta saadaan tiedon kulkua lisättyä ja poissaoloon johtaneita tapaturmia vähennettyä, sanoo työsuojeluvaltuutettu Atte Purho.

Toiminnallaan Imatran tehtaat on edelläkävijä Stora Enson sisällä, ja tiettävästi myös koko metsäteollisuuden alalla.

Erittäin hyvä homma. Näin sanovat sekä Kaukopään logistiikassa työskentelevä työsuojeluasiamies Toni Soiniitty että Tainionkosken kartonkikone 5:lla työskentelevä työsuojeluasiamies Teemu Kolehmainen.

Kolehmainen on ollut työsuojeluasimiehenä toistakymmentä vuotta. Välillä rooli on ollut kirkkaampi ja välillä ei.

– Olen pyrkinyt toimimaan aktiivisesti ja esimerkiksi osallistunut työturvallisuus- ja työsuojelupalavereihin. Koen, että työsuojeluasiamies on jonkinlainen sanansaattaja – kentän viestinvälittäjä työsuojeluvaltuutetun ja työnjohdon suuntaan. Samalla asiamies keventää hieman valtuutetun kuormaa.

Kolehmainen mukaan on arvokasta, että turvallisuutta nostetaan näkyvästi ykkösasiaksi ja että työnantaja näyttää vihreää valoa esimerkiksi Paperiliiton työsuojelukurssien käymiselle.

Uusista toimista henkilökohtainen läppäri on erityismaininnan arvoinen, sillä se helpottaa asioiden hoitamista.

– Voi mennä valvomosta jonnekin rauhallisempaan soppeen vaikkapa osallistumaan Teams-palaveriin.

Kun Soiniitystä tuli työsuojeluasiamies toissa vuoden alussa, hänellä oli vain vähän tietoa siitä, mitä työsuojeluasiamies voi ja saa tehdä.

– Kävin silloin Paperiliiton työsuojelukoulutuksen, mutta nyt meillä on ollut huomattavasti enemmän koulutusta. Toisten työsuojeluasiamiesten tapaaminen kasvokkain on minusta hyvin hedelmällistä. Silloin pääsee jakamaan vinkkejä ja ajatuksia Soiniitty sanoo.

Hän oli jo ennen työsuojeluasiamieheksi ryhtymistä mukana riskienarvioinnissa. Aktiivinen rooli on ollut hänelle luontevaa. Hän on muun muassa tehnyt lomittajia varten turvallisuutta käsittelevän videon, jonka hän toteutti kuvaamalla GoPro-kameralla tilanteita, joissa on turvallisuusriski. Hän on myös ideoinut ja vetänyt oman osastonsa kesätyöntekijöille turvallisuuskoulutuksen.

– Olen saanut työnantajalta mahdollisuuden kehittää turvallisuutta. Minut on esimerkiksi vapautettu vuorosta, jos minulla on ollut jokin projekti menossa.

Jos osallistuu työajan ulkopuolella esimerkiksi Teams-kokoukseen tai koulutukseen, asiamiehelle maksetaan korvaus, mutta tämä on jokaisen etukäteen sovittava oman esihenkilön kanssa.

Teksti: Tiina Suomalainen, kuvat: Mikko Nikkinen