OrponPurran hallitus vie palkansaajilta sekä rahat että oikeudet.

Kolumni

 

Tällä tavoin voi kuvata istuvan oikeistohallituksen työmarkkinaheikennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia. Hallitusohjelma on historiallisen paljon työnantajien tavoitteita suosiva ja palkansaajien etuja polkeva. Tylpästi sanottuna hallitusohjelman työelämä- ja sosiaaliturvakirjaukset on laadittu elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toimesta. Yhtään tasapainottavaa kirjausta ei hallitusohjelmaan ole eksynyt, niin puhtaaksi viljelty työnantajapaperi on kyseessä. Lista heikennyksistä ja leikkauksista on pitkä ja yksityiskohtainen. Niin pitkä, että tuskin kukaan sitä ulkoa muistaa, vaikka sitä useamman kerran lukisikin.

Pitkä ja laaja lista on tietysti hallitukselta harkittu teko. Listalla on sekaisin isoja ja pieniä, merkityksellisiä ja vähäpätöisiä asioita. Asioiden toteutus on myös jaksotettu pitkälle aikajänteelle. Kun lista on laaja ja monipolvinen, niin asioiden merkitys eri ammattiliitoille ja työnantajajärjestöille on myös erilainen. Se, että ammattiliitot eivät ole leikkausten ja heikennysten merkityksestä ja tärkeydestä täysin samaa mieltä, näkyy tietysti myös siinä, miten yhtenäisesti ay-liike vastustaa hallituksen suunnitelmia. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että ay-liikkeen analyysi hallitusohjelmasta on samanlainen. Näin rajusti ja laajasti palkansaajia ja heitä edustavia ammattiliittoja vastaan ei ole aikaisemmin hyökätty.

Valtavat heikennykset

Hallituksen ja työnantajapuolen näkökulmasta tärkeimpiä asioita leikkauksissa ja heikennyksissä ovat lakko-oikeuden rajoittaminen, paikallisen sopimisen vapauttaminen, vientivetoisen palkkamallin aikaansaaminen ja rajut työttömyysturvan leikkaukset. Nämä jos hallitus saa toteutettua, niin työnantajalinnakkeissa hymy on korvissa. Tämän ensisijaisuus- ja tärkeysjärjestyksen voi päätellä siitä, että nämä uudistukset on tehty ja tehdään niin nopeasti kuin mahdollista.

Poliittisia lakkoja rajoitetaan heti ensimmäisenä, jotta duunarien ja heidän liittojensa protestit hallituksen muita heikennyksiä vastaan eivät olisi mahdollisia. Tukilakkoja suitsitaan, jotta seuraavalla tes-kierroksella ei tukilakoilla voitaisi vauhdittaa säällisten palkka- ja työehtoratkaisujen aikaansaamista. Toteutussuunnitelma on kylmäverinen.

Työttömyysturvaa leikataan lähes miljardilla eurolla. OrponPurran leikkauksia voi verrata vaikkapa Sipilän hallituksen toteuttamaan työttömyysturvan aktiivimalliin. Aktiivimallin leikkaus oli vain murusia verrattuna Orpon hallituksen leikkauksiin.

Nyt on toimittava

Työttömyyspäivärahaa leikataan jo kahdeksan viikon jälkeen 20 prosenttia ja 24 viikon päästä tästä tehdään viiden prosenttiyksikön lisäleikkaus. Nämä leikkaukset koskevat myös lomautustilanteita. Pienipalkkaiselle SAK:laiselle duunarille ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituus on käytännössä jatkossa kaksi kuukautta, vaikka hallituksesta kovin vakuutetaan työttömyysturvan keston säilyneen ennallaan. Teoriassa näin, käytännössä toisin. Kauas ovat hallitusherrat ja -rouvat irtaantuneet pienipalkkaisen duunarin elämästä.

SAK liittoineen on jo kuukausia vastustanut näkyvästi, kuuluvasti ja vaikuttavasti hallituksen palkansaajia kurittavaa politiikkaa vastaan. Vastustukseen on ollut todella painava syy. Painavammat syyt kuin kymmeniin vuosiin. Me emme vastusta hallitusta sen kokoonpanon vuoksi, vaan sen tekemän politiikan vuoksi.

Demokratiaan kuuluvat poliittiset työtaistelut, varsinkin silloin kun palkansaajien etuja ja oikeuksia poljetaan syvälle saveen, ilman että asioita edes valmistellaan kunnolla, ilman että asioilla olisi edes työllisyys- tai talousvaikutuksia.

Nyt käynnissä on työnantajien ideologien hyökkäys palkansaajien vastaan, jota OrponPurran hallitus toteuttaa heidän puolestaan. Me emme voi vain vaieta ja hiljaa odottaa kohtaloamme, vaan meidän on toimittava oikeuksiemme ja toimeentulomme puolesta. Nyt ja jatkossa.