Neuvottelut jatkuvat

Kuorimo

Paperiliitto jatkaa paperiteollisuuden työehtosopimus­neuvotteluja yritysten kanssa. Paperiliiton ja Stora Enson sopimuksen tavoin jokainen uusi yrityskohtainen sopimus ei nouse uutiseksi.

Paperiliiton hallitus hyväksyi liiton ja Stora Enson välille sovitun yrityskohtaisen työehtosopimuksen 6. lokakuuta. Sopimuskausi kestää reilut kaksi vuotta.

Paperiliiton neuvottelijoille oli tärkeää, että yksi isoimmista uusista sopimuksista pohjaa keskeisiltä osin nykyiseen paperiteollisuuden työehtosopimukseen. 

– Päädyimme tulokseen, jossa voitiin käyttää hyväksi nykyisen sopimuksen runkoa ja toiminnallisuutta, luonnehti Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala esitellessään neuvottelutulosta.

Kun Metsäteollisuus viime vuoden lopulla irtaantui työehtosopimisesta, Paperiliitto joutui tahtomattaan tilanteeseen, jossa työehdot sovitaan yrityskohtaisesti. Paperiliitto otti lähtökohdakseen sen, että liitto sopii työehdot jäsentensä puolesta ja että jäsenten työehdot ovat pitkälle yhtenevät myös yrityskohtaisissa sopimuksissa.

– Aivan alussa muutamilla vastaneuvottelijoilla on ollut ajatuksena rakentaa yrityskohtainen työehtosopimus alusta uusiksi tai että pääluottamusmiehet voisivat osallistua neuvotteluun sopimuksesta, jonka toteutumista he myöhemmin työpaikoilla valvovat. Näistä lähtökohdista on lopulta edetty varsin lähelle nykyisen työehtosopimuksen ajattelua ja ymmärretty, miksi liitto on tes-osapuolena, Vanhala sanoo. 

Vanhala kiittikin Stora Enson neuvottelijoita ammattimaisesta asenteesta ja hyvästä hengestä neuvottelujen kuluessa. 
– On tärkeää, että yhtiö tunnustaa ay-liikkeen ja sen sopimusoikeuden.

Stora Enson mukaan neuvottelut yhdessä Paperiliiton kanssa sujuivat alusta alkaen rakentavasti ja hyvässä hengessä. 

– Nyt tehty sopimus on tärkeä askel suomalaisen työelämän kehittämisessä ja uudenlaisen sopimuskulttuurin luomisessa. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan vastata paremmin eri liiketoimintojen haasteisiin huomioimalla eri toimialojen ja yksiköiden erityispiirteet, sanoi Stora Enson Suomen maajohtaja, talousjohtaja Seppo Parvi tiedotteessa.

Stora Enson ja Paperiliiton välillä sovittu työehtosopimus on voimassa 1.1.2022–30.4.2024. Sopimus korottaa palkkoja 17 sentin yleiskorotuksella ja 18 sentin paikalliserällä 28.2.2022 lähtien ja uusi samansuuruinen korotus tulee 27.2.2023. Viimeisenä sopimusvuonna 15.1.2024 voimaan tuleva yleiskorotus ja paikalliserä ovat molemmat 9 senttiä.

Stora Enso avasi sopimuksen sisältöä lähinnä perhe-elämää koskevien määräysten osalta. Uusi sopimus täydentää yhtiön mukaan heidän toimintatapaansa selkeiden työaikajärjestelyjen, sairausajan pidennetyn palkanmaksun sekä aiempaa pidempien isyys- ja äitiyslomajaksojen ansiosta. 

Sopimuksen sisällöstä osapuolet tiedottivat niukasti, koska kumpikin jatkaa tahoillaan neuvotteluja uusista sopimuksista. Paperiliiton tavoite on saada yrityskohtaiset neuvottelut käytyä marraskuun loppuun mennessä eli kuukausi ennen paperiteollisuuden työehtosopimusten umpeutumista. Myös Stora Enson tavoitteena on tehdä sopimuksia muiden ammattiliittojen kanssa hyvissä ajoin ennen sopimuskausien päättymistä.

Ensimmäinen ison metsäyhtiön tekemä yrityskohtainen työehtosopimus nousi näkyviin myös mediassa. 
Suurin osa sopimuksista neuvotellaan ilman julkisuutta. Paperiliitolla on neuvottelukumppaneina kymmeniä yrityksiä. Nämä sopimukset eivät ole samalla tapaa julkisia kuin yleissitova paperiteollisuuden työehtosopimus, joka jää viimeiseksi ja on voimassa tämän vuoden loppuun.

– Siitä, mitä yrityskohtaisesta sopimuksesta voidaan kertoa muille kuin yrityksen työntekijöille, sovitaan yrityksen kanssa neuvottelujen yhteydessä. Kaikilla ei ole halua tai tarvetta julkistaa sopimustensa sisältöä, kuten Stora Enso teki, perustelee Paperiliiton liittosihteeri Juhani Siira.

Paperiliitto viestii uusien sopimusten sisällöstä ensi vaiheessa kyseisen yrityksen pääluottamusmiehelle tai pääluottamusmiehille, jos heitä on useita. Jäsenet saavat tietoa sopimuksen sisällöstä myöhemmin yrityskohtaisesti.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Eija Valkonen