Muutos näkyy kaikessa

Kuorimo

Tes-asetelman muutos vaikuttaa läpi liiton toiminnan ensi vuonna.

Paperiliiton valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20. marraskuuta liiton vuoden 2022 painopisteet ja talousarvion. Yrityskohtaisina käytävät paperiteollisuuden tes-neuvottelut vaikuttavat liiton toimintaan voimakkaasti.

Uusista sopimusehdoista tiedotetaan luottamustehtävissä toimiville yrityskohtaisesti alkuvuoden aikana. Näiden koulutusten rinnalla käydään työehtosopimusneuvottelut jalostusteollisuuden yleissitovasta työehtosopimuksesta ja jalostusyritysten erillissopimuksista, jotka päättyvät pääosin helmikuun lopussa. 

Työsuojeluvaltuutetuilla alkaa uusi kaksivuotinen toimikausi. Ensi kertaa valitut perehdytetään liiton työsuojelutoimintaan. Koska sopimisesta tuli yrityskohtaista, liiton työsuojelun tavoitteet ja strategia on päivitettävä. Järjestötoiminnassa on luvassa tukea ammattiosastoille, jotta mukaan saadaan myös uusia toimijoita. 

Paperiliiton liittovaltuusto vahvisti kokonaisjäsenmaksun syyskokouksessaan. Kokonaisjäsenmaksu on myös ensi vuonna 1,3 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Liiton jäsenmaksun osuus tästä on 1,0 prosenttia ja Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenmaksun osuus on 0,3 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.

Jäsenmaksua ei peritä työttömyyskassan maksamista päivärahoista.

Jäsenmaksua liitolle kerryttää ensi vuonna arviolta 9500 maksavaa jäsentä. Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla ja sijoitustoiminnan tuotoilla. 

Viime kesäkuun liittokokouksessa tehdyn päätöksen mukaan liiton toimintaresurssit on arvioitava ja sen pohjalta suunniteltava toimia talouden tasapainottamiseksi.

Kesäkuun 11. päivänä 2022 Paperiliitto järjestää perhetapahtuman Tykkimäen Huvipuistossa. Talousarviossa on myös varauduttu tukemaan ammattiosastoja jäsentapahtumien järjestämisessä. Motoristitapahtuman paikka on vielä vahvistamatta, mutta ajankohdaksi on sovittu 17.–19.6. Jalkapallomestaruudet ratkotaan syyskuussa Helsingissä.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Reima Kangas