Metsäteollisuuden vuosi on ollut poikkeuksellinen. Maailmantilanteen epävarmuus näkyy kolmen suuren metsäyhtiön kommenteissa ja tutkimuslaitosten ennusteissa.

Kuorimo

 

Suomen metsäteollisuuden ennustetaan tänä ja ensi vuonna sopeutuvan hiipuvaan kysyntään ja kohonneisiin tuotantokustannuksiin. Metsäteollisuuden viennin yhteenlaskettu nimellinen arvo laskee tänä vuonna 16 prosenttia viime vuodesta. Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennusteessa suurin lasku nähdään puutuotteissa ja kartongissa, vähimmällä selviää sellu.

– Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemisia, arvioi PTT:n ennuste.

Kahden huippuvuoden jälkeen metsäteollisuustuotteiden kysyntä Suomen keskeisillä markkina-alueilla on selvästi heikentynyt. Erityisesti sahatavaran kysyntä laskee rajusti, kun rakentaminen hyytyy sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

– Ensi vuonna metsäteollisuustuotteiden kysynnän ennakoidaan kuitenkin jo hieman piristyvän, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Paperiin tasaantumista

Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa on laskenut vuoden alkupuoliskolla jopa neljänneksen viime vuodesta, ja huonoimmin menee päällystetyllä hienopaperilla. Suomen viennistä yli puolet on nimenomaan päällystettyjä aikakauslehti- ja hienopapereita. Paperin tuotanto ja vienti Suomesta alenevat tänä vuonna 10 prosenttia viime vuoteen verrattuna. PTT:n ennusteessa kysynnän lasku tasaantuu, vienti hieman virkistyy.

Metsäteollisuus ry:n tuore selvitys muistuttaa metsäteollisuusyritysten suuresta vaikutuksesta Suomen talouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Alan kerryttämä liikevaihto oli vuonna 2021 yhteensä liki 33 miljardia euroa ja välillisten vaikutusten kanssa yhteensä 45 miljardia euroa.

– Metsäteollisuus kipuilee nyt heikon suhdannetilanteen kanssa. Alalla tehdään kuitenkin koko ajan rajusti töitä riippumatta markkinasykleistä, minkä vuoksi kansantaloudellinen merkitys muuttuu hitaammin kuin yksittäiset kvartaalitulokset. Pidemmän aikavälin kysyntänäkymät monille metsäteollisuus­tuotteille ovat edelleen hyvin myönteiset, kiteyttää Metsä­teollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström tiedotteessa.

Historiallisen ylhäältä alas

UPM:ssä ja Stora Ensossa tapahtui vuodessa paljon: tulokset notkahtivat, toimitusjohtajat vaihtuvat. Vuosi sitten UPM kolmannen neljänneksen tulos oli historian vahvin: etenkin energian ja sellun hinnat nousivat ennätystasolle ja lähes kaikki liiketoiminnot nousivat ennätyksellisiin vertailukelpoisiin liikevoittoihin.

UPM:n väistyvä toimitusjohtaja Jussi Pesonen toteaa UPM:n olevan hyvissä asemissa, kun markkinat alkavat elpyä.

– Olen ylpeä, että näissäkin olosuhteissa UPM:n toimintamalli tuottaa tulosta ja vahvaa rahavirtaa. Myös pitkän aikavälin näkymämme ovat lupaavat.

Stora Enson taloudellinen tulos on kahden hyvän vuoden jälkeen laskenut puolestaan historiallisen alhaiselle tasolle.

– Tämän taustalla on pääosin vaikea makrotaloudellinen ympäristö, jossa meidän on nyt opittava toimimaan. Meidän on pyrittävä hillitsemään sen vaikutuksia ja sopeuduttava, toteaa Stora Enson tuore toimitusjohtaja Hans Sohlström neljännestulosta koskevassa katsauksessaan.

 

Kartongin nousu takana

Kartonkien kysyntä on kääntynyt selvään laskuun ensi kertaa sitten koronarajoitusten aiheuttaman nousun.

– Kartongin tuotanto- ja vientimäärät laskevat tänä vuonna yli viidenneksen viime vuodesta. Markkinatilanne on heikko, ja kapasiteetin käyttöaste siksi ennätyksellisen matala. Kysyntää heikentävät yksityisen kulutuksen alenemisen lisäksi ostajien varastotasojen supistamiset, todetaan Luken katsauksessa.

PTT arvioi, että kysyntä kääntyy hienoiseen kasvuun vasta vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Sellun vientimäärä kasvuun

Metsä Groupin Kemin uuden tehtaan käynnistyminen nostaa tänä vuonna sellun vientiä Suomesta 11 prosenttia. Lukemaan vaikuttaa myös viime vuoden heikko tuotannon taso.

– Kaikki Metsä Groupin portfolion tuoteryhmät ovat pitkäaikaisesti kasvavia globaaleilla markkinoilla. Perustana kehitystyöllemme on usko toimialan menestykseen uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen kierrätettävien materiaalien valmistajana, toteaa Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä ja jatkaa: – Uudistamme konsernin tuotteistoa panostamalla uusien puupohjaisten tuotteiden innovaatioihin.

Sellun ja mekaanisen massan yhteenlasketut tuotantomäärät jäävät Luken katsauksen mukaan viime vuotta pienemmiksi, koska paperin ja kartongin tuotantomäärät putoavat reippaasti.

Puupohjaisten tuotteiden elinvoimaisuuteen luottaa myös Stora Enson Hans Sohlström yhtiön osavuosikatsauksessa:

– Suhtaudun intohimolla biotalouteen ja puupohjaisten tuotteidemme valtavaan potentiaalin tuottaa arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja yhteiskunnalle.

2023 / 3. neljännes ja kulunut vuosi

UPM

– liikevaihto laski vuoden­takaiseen 24 prosenttia ja oli 2 584 milj. euroa

– tulos parani toisesta neljänneksestä

– paperinkoneiden sulkemiset tänä vuonna Schongausta Saksasta ja Steyrermühlistä Itävallasta

– UPM Communication Papers sulkee pysyvästi Plattlingin tehtaan Saksassa

– ylösajovaihe jatkuu Paso de los Torosin sellutehtaalla Uruguayssa

– biojalostamohanke edistyy Leunassa

 

Stora Enso

– liikevaihto laski vuoden­takaiseen 28 prosenttia ja oli 2 127 milj. euroa

– operatiivinen liiketulos laski 96 prosenttia edellisvuodesta

– uudelleenjärjestelytoimiin kuuluvat muiden muassa paperikoneen sulkeminen Anjalasta ja sellutehtaan sulkeminen Sunilasta

– investointi Oulun tehtaan kuluttajapakkaus­kartonki­linjalle etenee, tuotannon käynnistys vuoden 2025 aikana

– De Jong Packaging Groupiin osto Alankomaista

 

Metsä Group

– liikevaihto laski vuoden­takaisesta 17 prosenttia ja oli 1 509 milj. euroa

– Kemin uusi biotuotetehdas ja kartonkitehtaan laajennus käynnistyi 20.9.

– mahdollisen uuden pehmo­paperitehtaan investointi Ison-Britannian Gooleen.

– koetehdaskaavailua kuitu­valu­pakkaustehtaan perustamiseksi Raumalle

– Metsä Fibre suunnittelee ligniinituotteiden koelaitosta Äänekoskelle

– Metsä Tissuen ja Metsä Woodin uusien tehtaiden investoinnit Mariestadissa ja Äänekoskella etenevät.

– Metsä Boardin taive­karton­ki­tehtaan laajennus Husumissa

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: UPM