Melu käy kehoon

Kuorimo

Meluvammat ovat vuosien mittaan vähentyneet automaation ja tehostuneen kuulosuojauksen ansiosta. Silti melu aiheuttaa työpaikoilla edelleen eniten ongelmia, kertoo Paperiliiton työsuojelukysely.

Aaltopahvia valmistavalla Adaralla työskentelevä Marko Lehtonen tietää tämän kouriintuntuvasti. Tehdassalissa on 83 desibelin perusmelu, joka vaihtelee työpisteittäin. 
– Tutkimusten mukaan melu on elimistölle stressitekijä, joka voi nostaa stressihormonien pitoisuutta veressä ja verenpainetta, Lehtonen mainitsee.

Tiedetään myös, että jatkuva melualtistus voi lisätä sydän- ja verisuonisai­rauk­sien riskiä. Lisäksi melun on todettu aiheuttavan lihasjännitystä, päänsärkyä, ärtymystä ja väsymystä.

Kun Turun ammattikorkeakoulussa tehtiin laboratoriotutkimus melun fysiologisista vaikutuksista, ilmeni, että jo kolmen vartin altistus normaalille puheäänelle nosti stressiä verrattuna hiljaisuuteen.
– Ongelma työmelun aiheuttaman kuormituksen tutkimisessa on se, että työssä on monia muitakin seikkoja, jotka aiheuttavat stressiä. On mahdotonta erotella toisistaan eri stressitekijöiden vaikutuksia, tutkija Valtteri Hongisto Turun ammattikorkeakoulusta huomauttaa.

Toiveissa on, että meluseinää jatketaan.Adaralla on panostettu paljon meluhaittojen ehkäisyyn: on hyvät radiokuulosuojaimet, äänieristetyt taukotilat ja säännölliset melumittaukset. Tavoitteena on myös hankkia mahdollisimman vähän melua tuottavia koneita ja laitteita.
– Erityisesti pääkoneelta leviää melua 85–105 desibeliä ja siksi toiveissa on, että meluseinää vielä jatketaan, kertoo työsuojeluvaltuutettu Tapio Heikkinen.

Marko Lehtonen huomaa melun häiritsevän eniten aamuvuoroissa, kun aikainen herätys väsyttää.
Monella tehtaalla, ei Adaralla kuitenkaan, on siirrytty tekemään 12-tuntista työvuoroa. Lehtosta kiinnostaisi tietää, miten melun aiheuttama fysiologinen kuormitus lisääntyy pitkässä työvuorossa.

Työterveyslaitoksella on menossa tutkimushake, joka selvittää 12-tuntisen pitkäaikaisvaikutuksia. Erikoistyöhygieenikko Ville Hyvärisen mukaan melualtistus lisääntyy 2 desibelillä 12-tuntista tehdessä. Vaikka päiväkohtainen altistus nousee, vuositasolla altistus pysyy samana, sillä työtuntien määrä ei lisäänny.
– Totta tuokin, mutta silkkaa matematiikkaa. Pitäisi tutkia myös melun kokonaisvaltaisia vaikutuksia, Lehtonen huomauttaa.

Teksti Tiina Suomalainen
Kuva Reima Kangas