Lomautuksista johtuvat päivärahahakemukset ruuhkauttavat Paperityöväen Työttömyyskassaa. Työpaikoilla varaudutaan siihen, että lomautustarve jatkuu ensi vuonnakin.

Kuorimo

 

Tänä vuonna muutosneuvotteluja lomautuksista on käyty useilla paperiteollisuuden työpaikoilla hiipuneen kysynnän ja puuraaka-ainepulan takia.

Paperityöväen Työttömyyskassan maksamat lomautusajan päivärahat ovat lähes 21-kertaiset verrattuna vuoden takaiseen. Lokakuun loppuun mennessä kassasta on maksettu lomautuksen ja palkanmaksun keskeytyksen ajalta päivärahaa 2361 jäsenelle. Viime vuonna samalla aikajaksolla lomautusajalta maksettiin päivärahaa 114 jäsenelle.

Pelkästään lokakuussa lomautuksen vuoksi päivärahaa maksettiin tänä vuonna yhteensä 677 jäsenelle. Vuotta aiemmin vastava luku oli 15 jäsentä.

Lomautettujen määrän moninkertaistuminen näkyy Paperityöväen Työttömyyskassan maksamien etuuksien kokonaisuudessa. Kun viime vuonna etuuksia sai kassasta koko viime vuoden aikana 2474 jäsentä, on saajia ollut tänä vuonna 4078 jäsentä jo lokakuun loppuun mennessä.

Työttömyyskassaan tuli tammi-lokakuussa yhteensä 20 688 hakemusta, kun koko vuonna 2022 hakemuksia saapui yhteensä 17 947.

Tänä vuonna kassasta on maksettu myös korvausta jäsenille, joiden palkanmaksu keskeytyi alkuvuodesta toisen alan työtaistelun vuoksi. Palkanmaksun keskeytyksen ajalta työttömyyskassaan saapui noin 300 hakemusta.

Lomautuksiin varaudutaan työpaikoilla myös ensi vuonna. Esimerkiksi Metsä Board on aloittanut muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista yhtiön kartonki- ja kemihierretehtailla Suomessa. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 1 100 henkilöä Metsä Boardin seitsemällä tehdaspaikkakunnalla Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Tampereella, Simpeleellä ja Äänekoskella.

Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää, ja ne voitaisiin toteuttaa useissa erissä vuoden 2024 aikana. Metsä Board tiedotti vastaavista kuluvaa vuotta koskevista lomautuksista viimeksi toukokuussa.

Metsä Board varautuu jatkamaan mahdollista tuotannon sopeuttamista alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi, mikäli kartonkien kysyntätilanne ei vuonna 2024 parane. Lomautusten kohdentuminen ja määrät täsmentyvät vuoden 2024 aikana.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela, kuva: Metsä Group