Kun työntekijä on raskaana, työpaikalla pitää varmistaa turvalliset olosuhteet. Laboratoriossa työskentelevän Elina Vuorelan työnkuvaa muutettiin hänen toiveidensa mukaisesti.

Kuorimo

 

Odottaessaan esikoistaan Simpeleen Metsä Boardin laboratoriossa työskentelevä Elina Vuorela kävi esihenkilönsä kanssa läpi mahdolliset haitalliset altisteet. He lukivat eri aineiden käyttöturvatiedotteet ja löysivät yhden vaarallisen kemikaalin niistä tehtävistä, joita Vuorela teki. Kyseessä oli erikoisbensiini, jota käytetään painatuskiekkojen pesuun. Niinpä Vuorela ei enää käsitellyt kyseistä ainetta.

– Päätimme, että välttäisin varmuuden vuoksi kaikkia tehtäviä, joihin kuuluu erilaisten kemikaalien käsittelyä. Työhömme kuuluu esimerkiksi aika paljon erilaisia väkeviä pesuaineita.

Kun työntekijä kertoo raskaudestaan, työpaikalla pitäisi olla jo käytännöt turvallisten olosuhteiden varmistamiseksi

Työnantajan vastuulla on, ettei työntekijä altistu raskauden aikana tai pian synnytyksen jälkeen kemiallisille, biologisille, fysikaalisille tai fyysisille tekijöille, jotka voivat vaarantaa vanhemman tai lapsen terveyden.

Työterveyslaitos on tehnyt aiheesta Raskaus ja työn altisteet -oppaan, joka kokoaa yhteen haitalliset altisteet ja käytännönläheiset ohjeet. Haitallisia altisteita ovat esimerkiksi liuotinaineet, laboratoriokemikaalit, iskut ja melu.

– Usein raskaana oleva voi jatkaa työtään pienin työnkuvan muutoksin, sanoo ylilääkäri Leena Aitto-oja Työterveyslaitokselta.

TTL korostaa ennakoinnin tärkeyttä työpaikan riskiarvioinnissa. Kun työntekijä kertoo raskaudestaan, työpaikalla pitäisi olla jo käytännöt turvallisten olosuhteiden varmistamiseksi. Arvioin­nissa tarvitaan myös terveyshuollon asiantuntemusta.

Vuorelan esikoinen syntyi kolme vuotta sitten ja kuopus vuosi sitten. Vuorela kokee, että hänen toiveitaan kuunneltiin ja työnkuvaa muokattiin niiden mukaan. Molempien raskauksien loppupuolella hän halusi myös välttää tehtäviä, joihin kuului paljon kävelyä, kuten näytteenottoa.

– Minulle oli tärkeää, että pystyin tauottamaan työtäni ja istumaan halutessani.

Myös tehtaan puolella voi olla odottavalle äidille haitallisia altisteita. Esimerkiksi raskaiden taakkojen käsittely sekä tietyt liikkeet ja epämukavat työasennot voivat haitata raskautta. Ahtaissa tiloissa tai korkealla työskentelyä pitää välttää, sillä niihin voi liittyä loukkaantumisriski.

Raskaus ja työn altisteet -opas löytyy osoitteessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/ 144002

Teksti: Tiina Suomalainen, kuva: Mikko Nikkinen