Korona nakersi yhteisöllisyyttä ja heikensi työhyvinvointia. Työhyvinvointi on jäänyt koronan heikentämälle tasolle.

Kuorimo

 

Suomalaisten työhyvinvointi jämähti koronan heikentämälle tasolle, kertoo Työterveyslaitoksen (TTL) Miten Suomi voi? -tutkimus. Sekä työkyky että työn imu koettiin vähäisemmäksi kesällä 2022 kuin loppuvuonna 2019.
Tutkijoiden mukaan ilon aiheita ei juuri ole. Työuupumus ja yksinäisyys tulevat olemaan isoja yhteiskunnallisia haasteita.
– Yhteisöllisyyden puute työpaikoilla on haaste, joka pitää ottaa vakavasti. Yksinäisyys nakertaa hyvinvointia ja syö entisestään voimavaroja hakeutua ihmisten pariin. Työoloja pitäisi kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa, TTL:n tutkimusprofessori Jari Hakanen painottaa.
Simpeleen Metsä Boardin työsuojeluvaltuutettu Petri Kuru pohtii, että viime aikoina erityisesti kuilu työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä on kasvanut.
– En tosin tiedä, johtuuko se koronasta, nykypolitiikasta vai resurssien niukkuudesta. Käytännössä tämä ilmenee esimerkiksi niin, että ihan tavallisiin asioihin on hankala saada vastausta. Vastaus tulee viiveellä tai ei ollenkaan.
Kuru harmittelee myös sitä, että työnantajan järjestämät työvuorojen ja osastojen työryhmäpalaverit ovat vähentyneet.
– Ne ovat hyviä yhteisöllisyyden vahvistajia, kun aina ensin on asiaosuus ja sen jälkeen vapaaosuus vaikkapa lätkämatsi- tai saunailtoineen.
Korona-aikana jäihin menneet ammattiosastojen aktiviteetit ovat pikkuhiljaa virinneet, ja ne vahvistavat me-henkeä työntekijöiden kesken. Nähtäväksi jää, palautuuko yhteisiin rientoihin osallistuminen pandemiaa edeltävälle tasolle.
Tuottavan työn tekijät eivät ole joutuneet potemaan etätyön tuomaa yksinäisyyden tunnetta. Kyse on kuitenkin muustakin kuin etätyöstä.
– Pandemia on jossain määrin järisyttänyt ylipäätään yhteiskuntaa ja useita työpaikkoja. Se on koetellut erityyppisiä työyhteisöjä – ei vain etätyötä tekevien, sekä työn mielekkyyttä, Hakanen sanoo.
Hän peräänkuuluttaa aitoa vuoropuhelua organisaation kaikilla tasoilla ja kaikkien toimijoiden kesken: työntekijät, johto, HR, työterveys ja työsuojelu.
Kuru komppaa ajatusta koko työyhteisön yhteisöllisyydestä. Se olisi kaikkien etu.
–  Hienoja kirjoituksia työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta kyllä on, mutta välillä tuntuu, että onkohan  tässä asiassa haluakaan palata ”vanhoihin hyviin aikoihin”.
Teksti: Tiina Suomalainen, kuva: Reima Kangas