Kirkniemi hyödyntää biopolttoaineita

Kuorimo

 

Lohjalla toimiva Sappi Kirkniemen paperitehdas on siirtynyt energiantuotannossaan laajamittaiseen biopolttoaineiden käyttöön. Kokonaisinvestointi muutokseen on tänä vuonna 16,5 miljoonaa euroa.

Tehtaan voimalaitoksen monipolttoainekattilassa on alkukesästä siirrytty kivihiilestä biopolttoaineisiin. Uudet vastaanotto-, varastointi- ja käsittelylaitteistot biopolttoaineille, kuten kuorelle ja metsähakkeelle, vihittiin käyttöön 31. elokuuta. Kuori tulee suomalaisesta sahateollisuudesta ja tehtaan omalta kuorimolta. Metsähake tulee pääosin kotimaisilta toimittajilta.

Tehtaan kolmella paperikonelinjalla tarvitaan vuositasolla polttoainetta höyryn valmistukseen ja kuivaukseen 1050 gigawattituntia. Investoinnin myötä tehtaan suorat kasvihuonekaasupäästöt laskevat lähes 90 prosenttia eli noin 230 000 hiilidioksiditonnia vuodessa. Tuotteiden hiilijalanjälki alenee yhtiön mukaan 40 prosenttia.

Kirkniemi on maailman suurin päällystettyjä aikakauslehtipapereita tuottava tehdas.