Kiitokset vuodesta 2022

Kolumni

 

Pian täyttyy ensimmäinen vuosi työntekoa yrityskohtaisilla työehdoilla. Suurin osa yrityksistä luotti siihen, että tulokseen päästään investoinneilla, innovaatioilla ja yhdessä työntekijöiden kanssa neuvottelemalla. Kaikille sujuva neuvottelun tie ei maistunut, vaan UPM lähti hakemaan tulosta työntekijöiden kustannuksella ja työehto­sopimuksen kaut­ta: sopimukseen pääsy vaati Suomen työmarkkinahistorian pisimmän lakon, joka kesti 112 päivää.

Meidän on huoleh­dittava, että me pysymme vahvoina.

Raskas lakko tarvittiin, jotta vältettiin työnantajan merkittävät heikennykset työsopimusehtoihin. Kun liitolla on korkea järjestäytymisprosentti ja kun ammattiliitoilla on edelleen merkitystä, liitto pystyy pitämään huolta heikommasta osapuolesta, työntekijästä.

Jotta Paperiliitto edelleen pysyy vahvana ja tehokkaana edunvalvojana, liiton on pidettävä entistä parempi huoli järjestäytymisasteesta. Meidän jokaisen on huolehdittava, että me pysymme vahvoina.

Jos joku Suomessa ihmettelee, mihin ay-liikettä yhä tarvitaan, vastaus siihen saatiin työtaistelun mukana. Työtaistelut eivät ole ylpeyden aihe, mutta silloin, kun on painavat syyt ryhtyä työtaisteluun, on taistelu käytävä. Paperiliiton taistelua tuki ammattiyhdistysliike kokonaisuudessaan, maailmanlaajuisesti. On tärkeää muistaa, että yhden yhtiön työntekijöiden työtaistelu oli samalla taistelua myös muiden paperiliittolaisten ja koko kollektiivisen neuvotteluoikeuden puolesta.

Tulevissa eduskuntavaaleissa puolueet laittavat taas kerran arvonsa esille. On puolueita, joiden tarkoitus on leikata niiltä, joilla on vähän, ja antaa niille, joilla on jo paljon. Nämä samat puolueet haluavat myös hajottaa ammatti­yhdistysliikettä ja meidän yhteistä voimaamme. Emme saa antaa tämän tapahtua, ja siihen voi jokainen vaikuttaa omilla äänestysvalinnoillaan.

Kiitos, että olette mukana tässä liikkeessä, sillä vahvinta on yhteistyö ja korkea järjestäytymisaste.