Kesäduunarit kysyivät eniten palkkauksesta, työajoista ja työsopimuksesta.

Kuorimo

Ammattiliiton jäsenyys tai työehtosopimus eivät ole nuorille kovinkaan tuttuja asioita. Eniten kysymyksiä touko-elokuussa toimineeseen Kesäduunari-infoon tuli palkkauksesta, työajoista, työsopimuksesta ja sen päättämisestä. Info on palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen palvelu.

Kysymyksiä tuli eniten aloilta, joilla työskentelee paljon kesätyöntekijöitä, kuten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa sekä kaupan alalla. Yhteydenottoja tuli kuitenkin laajasti eri aloilta ja valtaosin ammattiliittoihin kuulumattomilta.

Nuorilla ei usein ollut käsitystä siitä, että jos ei ole liiton jäsen, apua saa lähinnä paikallisesta oikeusaputoimistosta tai palkkaamalla oman juristin, jos asia ei kuulu työsuojeluviranomaisten toimivaltaan. Usein yhteydenottaja ei myöskään tiennyt, mitä työehtosopimusta hänen työsuhteeseensa sovelletaan eikä siitä ollut aina mainintaa työsopimuksessakaan.

Kesäduunari-infoon yhteyttä ottaneista 72 prosenttia oli kesätyöntekijöitä. Lisäksi yhteyttä ottivat nuorten läheiset, kuten vanhemmat ja työnantajat.