Kerrankin samalla kannalla. Paperiliitto, Metsäteollisuus ry ja MTK puhuvat yhdessä metsäalan puolesta.

Kuorimo

Valtavan monessa asiassa nämä kolme järjestöä eivät ole keskenään samalla kannalla, mutta koko Suomen metsäalan lobbaamisessa ne ovat yhdistäneet voimansa.

– Tässä meillä kaikilla on yhteiset tavoitteet, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Tausta-ajatuksena on, että Suomessa pitäisi luoda yksi yhteinen metsätarina, jota viedään esimerkiksi Euroopan Unio­nin päättäjille. Näin metsäalan ja samalla koko Suomen etu tulisi paremmin ajetuksi kuin nyt, kun eri tahot puuhailevat omiaan.

Vanhala uskoo, että on mahdollista saada eri osapuolet luonnonsuojelujärjestöistä metsäyhtiöihin sitoutumaan yhteisen viestin viemiseen. Viesti kuuluu, että metsien kestävä talouskäyttö, ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet ovat sovitettavissa yhteen.

– Luontoarvojen huomioiminen ja metsien taloudellinen hyödyntäminen eivät sulje toisiaan pois. On pyrittävä kokonaisvaltaiseen ja eri tarpeet yhdistävään näkemykseen – näkemään metsä puilta, totesivat Vanhala, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila yhteisessä kirjoituksessaan yhteistyötä aloitettaessa.

Vanhala, Lehtomäki ja Marttila ovat yhdessä tavanneet esimerkiksi eri medioiden ja kansalaisjärjestöjen edustajia ja kansanedustajia.

– Kerromme, että Suomelle metsäteollisuus on hyvä ja erittäin tärkeä asia. Metsäala luo 3,6 miljardin euron verokertymän vuodessa ja vastaa viidenneksestä maamme tavaraviennistä, sanoo Vanhala.

Haasteita Suomen metsäsektorilla riittää: raaka-aineen riittävyys, energiantarve, kuljetuskustannukset ja työvoiman tarve. Niiden selättämiseksi on tärkeää, että päättäjät Suomessa ja Brysselissä ymmärtävät metsätalouden merkityksen ja sen, että kestävä metsätalous ei ole syyllisten penkillä, kun ratkaistaan vielä suurempaa kysymystä, ilmastonmuutosta.

– Me metsäalan toimijat haluamme olla osa ratkaisuja myös metsien ilmasto- ja monimuotoisuuskysymyksissä.

Teksti: Reima Kangas