Jäsenten etu edellä

Kuorimo

Yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut täyttävät tes-neuvottelijoiden kalenterit syksyksi.

Elokuun puolivälissä paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan jäsenistä noin 70 prosenttia oli alkaneiden neuvotteluiden piirissä. Liiton tavoite on, että kaikki uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset ovat valmiita marraskuun lopussa. Osa alkaneista neuvotteluista on edennyt varsin pitkälle. 

Paperiteollisuuden nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Tämän paperiteollisuuden 50. työehtosopimuksen jälkeen työehdot sovitaan yrityskohtaisesti, koska Metsäteollisuus irrottautui työehtosopimisesta. 
Paperiliitto sopii edelleen työehdot jäsentensä puolesta. Paperiliiton jäsenistä 93 prosenttia oli keväällä tehdyssä jäsentutkimuksessa tätä mieltä. 

Käytännössä Paperiliitto käy neuvotteluja samaan tapaan kuin aiemmin Metsäteollisuus ry:n kanssa. Erona on, että liiton tes-neuvottelijat tapaavat paperiteollisuuden edustajia yritys kerrallaan. Se tarkoittaa, että toimiston neuvottelijoilla on sovittuna kalentereissaan useita tapaamisia yritysten kanssa. Työ siis etenee useammassa ”pöydässä”, kun aiemmin pöytiä oli yksi alan yhteinen.

–  Joka neuvottelussa olennaista on se, että sekä jäsenten etu että tasapuolisuus yritysten kesken ja yritysten sisällä toteutuu mahdollisimman pitkälle, sanoo vastaava sopimussihteeri Markku Häyrynen.

– Sopimuksista luodaan tästä syystä keskenään pitkälle samanlaisia ja ne pohjaavat nykyiseen työehtosopimukseen, täsmentää liittosihteeri Juhani Siira

Liittokokous päätti kesäkuussa sääntömuutoksesta, jonka mukaan liitto edelleen edustaa työntekijöitä neuvotteluissa työehtosopimuksesta.  Kun yrityskohtainen työehtosopimus on sovittu, pääluottamusmiehillä on valtuudet neuvotella liiton solmiman työehtosopimuksen puitteissa paikallisia sopimuksia. 
Uudessa tilanteessa myös neuvotteluista tiedottaminen painottuu yrityskohtaisen jäsenviestinnän suuntaan. Paperiliitto ei tiedota tai kommentoi julkisuuteen yksittäistä yritystä koskevien neuvottelujen kulkua. Samaa linjaa liitto odottaa myös työnantajapuolelta.
Liiton nettisivuilla ja some-kanavissa kerrotaan neuvottelujen etenemisestä yleisellä tasolla. 

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Mikko Nikkinen

 

Lisätietoja:

Neuvottelut paperi­teollisuuden työehdoista

Paperiliitto edustaa työntekijöitä noin 40:llä paperiteollisuuden työpaikalla.
Yrityskohtaisissa neuvotteluissa sovitaan noin 10 000:n paperiteollisuuden työpaikoilla työskentelevää jäsentä koskevat työehdot.
Paperiteollisuuden uusien työehtosopimusten sopimuskausi voi alkaa aikaisintaan 1.1.2022.

Paperiliiton TES-neuvottelukunnat