Investoinneista vetoapua

Kuorimo

Miten metsäteollisuus selviää koronakriisistä? Paperiliitto toivoo vauhdittajaksi Kemiin suunniteltua biotuotetehdasta, josta odotetaan investointipäätöstä aikaisintaan syksyllä.

Poikkeuskevät on kohdellut metsäteollisuuden työpaikkoja sekä hyvin että huonosti. Ihmisten siirtyminen töistä ja kouluista koteihin toisaalta lisäsi kartonki- ja elintarvikepakkausten kysyntää, toisaalta vauhditti toimisto- ja vihkopaperien kysynnän laskua.

Kesälomittajat ovat turvanneet käyntiä siellä, missä tuotanto käy täysillä. Metsäteollisuudessa lomautukset ovat jääneet monia muita aloja vähäisemmiksi. Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenistä reilu 1100 oli lomautettuna kesäkuun alussa erimittaisille jaksoille. Osa lomautuksista oli ilmoitettu jo ennen koronasta johtuvia toimia. Paperiliiton kokoamien tietojen mukaan lomautukset kohdistuvat lähinnä hienopaperia valmistaville tehtaille ja ne ovat kestoltaan muutamista päivistä kuuteen viikkoon.

Koronan aiheuttamista muutoksista markkinanäkymiin voit lukea tästä lehdestä sivuilta 18-19.

Paperiliiton toimisto on maaliskuusta saakka tehnyt töitä etäyhteyksin. Palvelut ovat toimineet keskeytyksettä. Koronan vaikutuksia työpaikoilla on seurattu etäpalaverien avulla säännöllisesti. Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistyöryhmistä on saatu hyvää kokemusta myös jatkettavaksi myöhemmin.

Koronaan sairastuneiden työssäkäyvien jäsenten määrä on Paperiliiton tietojen mukaan noin viisi.

Maan hallitus antoi kesäkuun alussa lisätalousarvioesityksen, jossa oli varattuna yhteensä 156 miljoonaa euroa Metsä Groupin biotuotetehtaan infrahankkeisiin, jos hanke toteutuu. Investointipäätös biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin tehdään yhtiön mukaan aikaisintaan syksyllä 2020.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on tyytyväinen, että hallitus pitää investointia metsäteollisuuteen tärkeänä ja otti sen lisätalousarviossa huomioon.

- Suomi tarvitsee Kemin biotuotetehtaan kaltaisia investointeja, sillä metsäteollisuudella on laaja vaikutus talouteen. Alihankintaketjussa koneiden ja laitteiden kotimaisuusaste on korkea, Vanhala painottaa.

Jos investointi Kemiin toteutuu, sen arvo olisi 1,5 miljardia euroa ja kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Metsä Groupin Äänekosken tehtaan arvo oli 1,2 miljardia euroa.

- Suomella ei ole varaa sanoa tällaisille hankkeille ei. Äänekoski on ainoa kerta, kun metsäteollisuuden investoinnit ovat vuoden 2008 jälkeen ylittäneet poistojen määrän, sanoo Vanhala.

Koko suorassa arvoketjussa biotuotetehtaan arvioidaan työllistävän noin 2500 henkeä, mikä on 1500 henkeä lisää nykyiseen, lähinnä metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin. Tehtaan rakennusvaiheen vaikutus on arvioitu lähes 10 000 henkilötyövuodeksi, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Itse sellutehdas ei työllistäisi enempää kuin nykyisinkin, 250 henkilöä, mutta se turvaisi työpaikat tehtaan 30-40 vuotta kestävän elinkaaren ajaksi.

Kuopioon suunniteltu Finnpulpin sellutehdas kariutui alkuvuodesta ympäristölupaan. Paperiliitosta on esitetty mahdollisuutta tarkastella kielteistä lupapäätöstä uudelleen.

­- Kuopio yhdessä Kemin hankkeen kanssa toisi metsäteollisuuteen yli 3 miljardia euroa yksityistä investointirahaa. On sääli, että Kuopion hanke kaatui, se voi olla kohtalokasta pitkällä aikavälillä, Petri Vanhala sanoo.

Myös puun riittävyyttä pitäisi investointien yhteydessä tarkastella uudelleen.

- Saatavuuteen vaikuttaa myös se, että ajettaessa hienopaperituotantoa alas sen verran putoaa pois puuraaka-aineen tarvetta, Vanhala huomioi.

Hän pitää tärkeänä, että maan hallitus on perillä siitä, mitkä ovat metsäteollisuuden tarpeet ja miten teollisuuden toimintaedellytyksiä voidaan tukea. Hän toivoo, että muutkin ymmärtävät, kuinka vastuullisesti metsäteollisuuden työnantajat ja työntekijät ovat yhdessä toimineet. On arvostettava sitä, että rattaat pyörivät niin tehtailla kuin muualla yhteiskunnassa.

- Ne, jotka ovat pystyneet käymään koronasta johtuvan poikkeusajan töissä, ovat pitäneet tämän maan pystyssä joko huolehtimalla sairastuneista, ruokahuollosta, palveluista ja koulutuksesta, mutta myös pitämällä tärkeää vientiteollisuuden alaa käynnissä, Vanhala kiittää.
 

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Metsä Group