Ilmoita pienetkin tapaturmat. Huolella tehty tapaturmailmoitus on ratkaiseva uhrin vakuutus- ja oikeusturvan kannalta.

Työpaikalla

 

Nilkka nyrjähtää työpaikalla ikävästi. Töissä menee pari päivää linkuttaen, mutta siitä se nilkka tokenee. Pitäisikö kuitenkin tehdä työtapaturmailmoitus?

– Pitää, vastaa Paperiliiton työsuojeluasiantuntija Hannu Ulenius.

– Ensisijaisen tärkeää on, että kaikki työssä sattuneet tapaturmat – pienetkin – ilmoitetaan. Jos tapaturma vaatii jatko­toimia eli jos esimerkiksi nyrjähtänyt nilkka alkaakin oireilla, on uhrin vakuutus- ja oikeusturvan kannalta olennaista, että tapahtuneesta on tehty ilmoitus. Asian selvittely jälkikäteen on vaikeaa ja pahimmassa tapauksessa jäävät korvaukset saamatta. Tällaistakin on sattunut.

Paperiliiton päivitetty Työtapaturma- ja ammattitautiopas muistuttaa työsuojeluvaltuutettuja, työsuojeluasiamiehiä ja luottamushenkilöitä siitä, miten toimia onnettomuuden sattuessa. Oppaaseen kannattaa kuitenkin tutustua jokaisen paperiliittolaisen, ja sen pitäisi olla luettavissa työpaikalla, vaikkapa valvomossa tai kahviossa.

Työtapaturman uhrin kannattaa muistaa nämä: Älä vähättele tapaturmaa. Älä sinnittele vaan ilmoita heti tapaturmasta. Huolehdi, että ilmoitus tapaturmasta menee työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Huolehdi, että saat vakuutustodistuksen lääkärille. Kerro lääkärille, että kyse on työtapaturmasta ja varmista, että hän kirjaa asiat oikein – tämä voi olla ratkaisevaa korvausten kannalta.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on huolehtia, että tapahtuneen selvittely etenee niin kuin kuuluu ja ettei tapaturman uhri jää yksin. Erityisesti vakavista työtapaturmista pitää tehdä ilmoitus Paperiliittoon.

Työsuojeluvaltuutettu Jukka Voutilainen Stora Enson Varkauden tehtaalta korostaa myös työnantajan roolia asioiden selvittelyssä.

– Isoimmilla työpaikoilla työnantaja tietää yleensä hyvin toimintatavat työ­tapaturman sattuessa, mutta pienemmillä työpaikoilla tiedoissa voi olla aukkoja.

Kun tapaturman käsittely hoidetaan oikein ja huolellisesti, samalla ehkäistään vastaavaa tapatumasta uudestaan, korostaa Ulenius.

Uleniukselle Työtapaturma- ja ammattitautioppaan päivitys jäi viimeiseksi rutistukseksi, sillä eläkepäivät kutsuvat pitkän uran tehtaalla ja liitossa tehnyttä miestä.

Sähköinen Työtapaturma- ja ammattitautiopas: https://www.paperiliitto.fi/media/liiton-sivut/edunvalvonta/tyosuojelu/tapaturmaopas_web.pdf.
Teksti: Tiina Suomalainen, kuva: Akseli Muraja