Helpotusta ja lakonuhkaa

Kuorimo

Sopimuksia on valmiina noin puolella siitä porukasta, joka tekee töitä paperiteollisuuden tessin mukaan. Muiden yritysten yllä on lakonuhka, jos loppukiri ei johda sopimuksiin.

Ensimmäinen iso yrityskohtainen sopimus solmittiin Stora Enson kanssa lokakuussa. Sen jälkeen sopimuksia on valmistunut pari-kolme viikossa. 

Helpotus on suuri sopimuksen tehneillä työpaikoilla, sillä tilauskirjat ovat täynnä ja tuotanto käy vauhdilla. Työehtosopimus tuo työrauhan sen alaisuudessa työskenteleville.

Yksi sopimuksen tehneistä työpaikoista on Tervakoski Oy. Pääluottamusmies Jani Markio kertoo, että neuvottelut sujuivat hyvin. 

– Työnantaja oli alusta lähtien halukas tekemään sopimusta. Ainakaan minun korviini ei ole tullut, että siihen olisi liittynyt mitään peliä. Sopimus syntyi pitkälti vanhan sopimuksen pohjalta, sanoo Markio.

Paperiteollisuuden työehtosopimus on voimassa enää kaksi viikkoa eli joulukuun ajan. Vaikka sopimisessa on otettu loppukiri, ilman sopimusta olivat muun muassa UPM ja Metsä Group 9.12. tämän lehden mennessä painoon. Neuvottelut ovat kesken myös muutamassa pienemmässä yrityksessä.

Paperiliitto varautuu myös työtaisteluilmoitusten jättämiseen niissä yrityksissä, joissa sopimusratkaisua ei ole saatu neuvoteltua ja jos näyttää siltä, että sopimusta ei synny 31.12. mennessä. Liiton hallitus on kokoontunut tiistaina 14.12. päättämään tarvittaessa työtaistelutoimista. 

Laki työriitojen sovittelusta edellyttää, että työnseisauksen aloittamisesta on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Jos liiton hallitus niistä päättää, Paperiliitto ilmoittaa toimista keskiviikkona 15.12. valtakunnansovittelijalle ja yrityksille, joita uhka koskee  1.1.2022 alkaen. 

Ajankohtaiset tiedot työtaistelu-uhista ja sopimustilanteesta päivitetään Paperiliiton verkkosivuille.

Kahden viikon ilmoitusaika ei kuitenkaan riitä UPM Lappeenrannan biojalostamon mukaan sen tuotannon keskeyttämiseen siinä tapauksessa, että tuotanto keskeytyy työtaistelun takia. UPM Biopolttoaineet aloitti joulukuun alussa yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista siltä varalta, että tuotanto keskeytyy. Väliaikainen lomautus kestäisi enintään 90 päivää alkuvuoden 2022 aikana ja se koskee enintään 47 henkilöä.

Paperiliitolla on ollut paperiteollisuuden työehtosopimukseen pohjautuva erillissopimus biojalostamon kanssa. Liitto on tehnyt sen pohjalta UPM:lle esityksen jalostamon työehtosopimukseksi, mutta neuvottelut eivät ole edenneet.

Edelleen Paperiliiton tavoite on päästä kaikkien vielä sopimuksettomien yritysten kanssa sopimukseen, ei aloittaa työtaistelua. 
Paperiliitto järjesti 7. joulukuuta UPM:n työntekijöille oman webinaarin, jossa kerrottiin heidän työpaikkojensa tes-neuvottelujen pattitilanteesta. Neuvottelut Paperiliiton ja UPM:n välillä eivät ole edenneet, koska UPM:n lähtökohtia ovat edelleen liiketoimintakohtaisuus ja sopimusten luominen uudelta pohjalta. 

UPM on myös ilmoittanut, että nykyisellä paperiteollisuuden työehtosopimuksella ei ole niin sanottua jälkivaikutusta eli työehdot määräytyvät 1.1.2022 alkaen lain ja yrityksen määrittelemin ehdoin. 

– UPM:lle sopiminen tuntuu olevan vaikeaa, koska meidän tavoitteemme on pitää alan työehtojen runko yhtenäisenä. Runko on tähän mennessä käynyt lähtökohdaksi kaikille niille yrityksille, joiden kanssa työehdoista on tähän mennessä päästy sopimukseen, toteaa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Sopimusten tavoitteena on pitää alan työehdot tasapuolisina yritysten sisällä ja niiden välillä. 

Vuoropuhelun vaikeutuminen herättää huolta myös Uruguayssa. Sikäläinen paperiliitto FOPCU on ilmaissut huolensa Suomen yleisestä työmarkkinatilanteesta ja etenkin UPM:n neuvottelutilanteesta Suomessa. 

– Miten on mahdollista, että yhtiö pyrkii rikkomaan työnantajien ja työntekijöiden pitkän neuvotteluperinteen, joka on johtanut molempia osapuolia huomioi­viin sopimuksiin läpi vuosikymmenten, ihmettelee FOCPU Uruguayn puheenjohtaja Washington Cayaffa. Hän esitti huolensa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesoselle lähetetyssä kirjeessä.

Uruguayn liitto on myös huolissaan siitä, onko UPM muuttamassa toistaiseksi hyvää yhteistoimintaansa Uruguayn työntekijöitä kohtaan ottamalla etäisyyttä hyväksi todettuun tapaan neuvotella kollektiivisesti työsuhteiden ehdoista.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Reima Kangas