Edessä on iso muutos

Kuorimo

Paperiliiton 23. liittokokous pidetään ensi kesäkuussa monella tapaa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Liittokokous on ensimmäinen hetki, jolloin Paperiliitto luo askelmerkkejä tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Ensi vuoden jälkeen paperiteollisuuden työehdoista sopiminen muuttuu ratkaisevasti: Metsäteollisuus ry aikoo vuosikokouksessaan 25. marraskuuta vahvistaa, että se lopettaa sopimuskumppanin roolinsa ja neuvotteluvastuu työehdoista siirtyy yrityksille.

Voimassa oleva paperiteollisuuden 50. työehtosopimus jää näin ollen Metsäteollisuus ry:ltä viimeiseksi. Paperiliitto jatkaa sopimusosapuolena myös tulevaisuudessa.

– Liittokokouksessa on Paperiliitolla paikka tarkastella, onko Metsäteollisuuden ilmoituksen takia tarvetta muuttaa liiton sääntöjä, sanoo kokousjärjestelyistä vastaava liittosihteeri Juhani Siira.

Paperiliiton liittokokouksen päätet­täväksi tulevat aloitteet ohjaavat liit­to­kokouksen ja koko tulevan liittokokouskauden 2021–2025 kulkua ja liiton painopistealueita.

Paperiliiton liittokokous pidetään Helsingissä 17.-18. kesäkuuta, mutta rinnalla varaudutaan myös vaihtoehtoisiin tapoihin, jos liittokokous on koronatilanteen takia järjestettävä etäyhteyksin.

Liittokokous määrittää seuraavan liittokokouskauden painopisteet ja toimintalinjat, käsittelee ammattiosastojen ja hallituksen tekemät esitykset, valitsee liiton ja valtuuston puheenjohtajat, hallituksen ja valtuuston jäsenet sekä varajäsenet.

Jokaisella ammattiosastolla on oikeus lähettää yksi liittokokousedustaja kutakin alkavaa 150:a työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohden. Tulevaan kokoukseen osallistujia on 128. Lukumäärä on viimekertaista isompi, koska aiemmin edustajaksi valinnan raja oli per 200 jäsentä.

Liittokokous järjestetään joka neljäs vuosi. Samaan aikaan pitää kokouksensa myös Paperityöväen työttömyyskassan edustajisto.

Teksti Eeva Eloranta-Jokela
Kuva Eija Valkonen