Anjalankoskelle 21 miljoonan investointi

Kuorimo

Stora Enso investoi Anjalan paperitehtaalle ja Inkeroisten kartonkitehtaalle parantaakseen kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä.

Investoinnin tavoitteena on pienentää päästöjä sekä varmistaa lämmöntuotannossa joustavasti eri polttoaineseosten käyttö. Työt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden toisen neljänneksen aikana ja ne valmistuvat arviolta vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Anjalan paperitehtaan tuotteet ovat kirjapaperia, aikakauslehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia ja tuotantokapasiteetti on vuosittain 435 000 tonnia. Inkeroisten kartonkitehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 295 000 tonnia. Yhteensä laitokset työllistävät noin 500 henkilöä.

Nymöllaa nykyaikaistetaan

Stora Enso investoi lisäksi 26 miljoonaa euroa sellun tuotannon nykyaikaistamiseen Nymöllassa Ruotsissa. Tavoitteena on nostaa vuotuista havupuusellun tuotantokapasiteettia noin 220 000 tonnista 245 000 tonniin.

Nymöllassa valmistetaan kemiallista sellua sekä puuvapaata, päällystämätöntä paperia toimistokäyttöön. Tuotantokapasiteetti on yhteensä 485 000 tonnia paperia ja 330 000 tonnia sellua vuodessa.