Adaralle työehtosopimus

Kuorimo

Paperiliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 13. joulukuuta uuden työehtosopimuksen Adaralle.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2024. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Myös muita paperiteollisuuden työpaikkoja koskevia yrityskohtaisia työehtosopimusneuvotteluja on aloitettu. Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat koko kevään 2024.

Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut käydään yrityskohtaisesti. Se tarkoittaa, että Paperiliitto neuvottelee jäsentensä työehdot yritysten edustajien kanssa.